Tình Chúa

Ngắm nhìn Thập Giá trên cao

Cho con hiểu được thế nào là YÊU

Canvê tắt nắng một chiều

Đồi hoang treo xác cô liêu giữa trời.

 

Giêsu, lạy Chúa con ơi!

Sao Ngài chịu chết vì đời bạc vong

Mũ gai, đinh sắt, lưỡi đòng

Còn gì cho thoả tấm lòng người Cha.

 

Vô biên tình Chúa hải hà

Máu đào tuôn đổ thứ tha lỗi lầm

Hỡi người ghi khắc trong tâm

Bóng hình Thập Giá ngàn năm chẳng mờ.

 

Lời kinh quyện mấy vần thơ

Con xin bày tỏ đơn sơ lòng này

Núi cao biển rộng sông dài

Bao nhiêu là đủ tình Ngài cho con?

Bảo Bảo

Trả lời