Tìm về cội nguồn

Đời con bé nhỏ nghèo hèn
Như là ngọn nến – ngọn đèn Chúa ơi.
Chỉ mong đem lửa vào đời
Dù khi trăng sáng hay trời mùa đông.

Đêm về trống vắng thinh không
Nhiều người đau khổ, đợi trông ơn lành.
Cuộc đời như một bức tranh
Gồm nhiều màu sắc hình thành đẹp hơn.

Đoàn con nguyện mãi ghi ơn
Các bậc tiền bối công ơn xây Dòng.
Tâm hồn thánh thiện trinh trong
Chị em tiếp bước, một lòng theo gương.

Cuộc đời gánh chịu gió sương
Hiên ngang tiến tới dặm trường vượt qua.
Chúng con nguyện mãi sẽ là
Con người thánh thiện thật thà dễ thương.

Một lòng không vấn không vương
Ra đi phục vụ, biên cương đang cần.
Cuộc sống hiện tại thế trần
Để lập công phúc muôn phần đời sau.

Anna Phượng Vỹ

Trả lời