Thứ Tư, ngày 05.10.2022

Tin Mừng Lc 11, 1- 4

Cầu nguyện là điều rất cần thiết và cần phải có trong đời sống người Ki-tô hữu. Hơn thế nữa, cầu nguyện càng không thể thiếu trong mỗi ngày sống của những ai chọn sống đời dâng hiến. Vì chỉ khi có cầu nguyện thì chúng ta mới có thể kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su và đưa ta đến gần với Chúa Cha hơn. Vậy chúng ta phải cầu nguyện như thế nào? Và chúng ta cần phải có tâm tình và thái độ gì khi cầu nguyện?

Chúng ta cần phải cầu nguyện như Chúa đã dạy các Tông đồ qua kinh Lạy Cha khi xưa. Chúng ta phải cầu nguyện với tâm tình yêu mến, phó thác và luôn tìm ý Chúa và kết hiệp với Ngài trong mọi lời nguyện, để qua đó chúng ta gởi gắm tâm tình của  ta  muốn thưa lên cùng Chúa Cha qua trung gian là Chúa Giê-su.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết khao khát kiếm tìm ý Chúa và đặt ý muốn của Chúa lên trên ý muốn của chúng con trong cầu nguyện. Và xin Chúa Thánh Thần luôn hiện diện với chúng con trong mỗi lời nguyện mà chúng con thưa lên cùng Chúa hằng ngày. Amen.

Hoa Hồng Thủy Tinh – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời