Thứ Sáu, ngày 07.10. 2022: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Tin Mừng Lc 1, 26- 38

Chúng ta đang bước vào phụng vụ tháng 10, tháng Mân côi. Trong suốt tháng này, chúng ta cùng tôn kính trái tim Đức Mẹ một cách đặc biệt đó là cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi.

Chuỗi Mân Côi trong tiếng Latinh là “rosarium” nghĩa là “vườn hoa hồng”. Tràng hạt Mân côi là một hành trang và là phương tiện “bỏ túi”, “đeo tay” “đeo cổ” gọn nhẹ. Lời kinh kỳ diệu này giúp thánh hóa bản thân, gia đình và xã hội. Kinh Mân côi không khác gì điện thoại di động hòa đời người vào mạng lưới sự sống thiêng liêng.

Mỗi khi mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ Maria trong việc gắn bó, vâng phục Thiên Chúa. Chính nhờ sự gắn bó với Thiên Chúa cách tuyệt đối như vậy, mà Mẹ đã trở thành Đấng Đầy Ân Sủng để chuyển cầu cho chúng ta.

Mặt khác, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm tình yêu thương của Mẹ Maria với Giáo hội và từng người chúng ta. Khi chiêm ngắm như vậy, chúng ta hãy noi gương Mẹ để cũng biết sống xót thương anh chị em mình như Mẹ đã thương xót chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, lời mời gọi yêu mến Mẹ Maria cách thiết thực mà Giáo hội không ngừng tha thiết nhắc lại chính lời Mẹ nhắn gửi khi xưa: “Hãy tôn sùng Mẫu Tâm, ăn năn sám hối, cải thiện đời sống và siêng năng lần hạt Mân Côi”.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con xin tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Xin cho chúng con biết yêu mến Mẹ, noi gương Mẹ và thực hành Lời Chúa cách tuyệt đối trong sự vâng phục như Mẹ khi xưa. Amen.

Trả lời