Thứ Sáu, ngày 04.11.2022

Tin Mừng: Lc 16, 1-8

Qua đoạn Tin Mừng, Chúa Giê-su cho chúng ta biết là anh quản gia kia sẽ mất việc, chứ không nói anh ta đã phạm lỗi gì và bất lương thế nào. Ở đây Chúa Giê-su lại đề cao sự khôn khéo của anh ta, trong việc sử dụng tiền của chóng qua đời này.

Thực vậy, “khôn khéo để mua cho được Nước Trời” là lời mời gọi thiết tha Chúa dành cho mỗi người chúng ta, và “tài sản” không là gì khác ngoài thời gian và khả năng mà Chúa đã trao ban. Như vậy, mỗi người chúng ta lại chính là quản gia của Chúa, chúng ta phải làm gì để số tài sản ấy sinh lợi? Phải làm sao để nó không bị mai một? Và làm thế nào mới thật sự là “khôn khéo” như Chúa muốn? Hẳn mỗi người chúng con sẽ có câu trả lời của riêng mình trước mặt Chúa.

Lạy Chúa, chúng con là những kẻ được Chúa cho cách nhưng không, nhưng chúng con cứ khư khư cất giữ riêng mình, không biết cho đi theo cách mà Chúa đã cho chúng con. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn biết chia sẻ, đỡ nâng những ai yếu kém hơn mình. Xin dạy chúng con biết dùng thời giờ Chúa ban cho nên để chúng con có thể tươi cười đến bên Chúa trong ngày rốt cùng đời chúng con, mà trao sổ sách cuộc đời chúng con vào tay Chúa, và để chúng con không sợ hãi khi nghe Chúa nói: “Tôi nghe nói anh sao đó?”. Amen

Nắng – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời