Thứ Sáu Buồn

“Thứ Sáu buồn lòng man mát Tri ân

Cùng Tưởng niệm lại ngày Chúa mất

Treo Thập giá Chúa tự mình Hiến Tế

Chết cho Người cho Vũ trụ, chết cho con!

 

Bài thánh ca gợi nhớ Chúa mỏi mòn

Dòng người đi chầm chậm nghe buồn quá

Hôn chân Chúa như Đoạn trường thắt lại

Nghe trong lòng đau khổ chút hồi tâm

 

Vâng! Chúa chết vì yêu con, yêu nhân loại

Sao vừa buồn vừa bạc bẽo mà Vinh quang

Vừa khổ đau vừa cay đắng  phũ phàng

Lại đầy ắp Tin yêu đầy Uy Vũ!

 

Có phải chăng tình yêu con chưa đủ?

Khi nhiều lần chối bỏ Chúa đi xa

Hay có lúc lòng con chẳng mặn mà!

Đáp Tình Chúa luôn nồng nàn chờ đợi

 

Hay bên con, người chung nguồn chung cội

Còn hận thù, tranh chấp, ghét bỏ nhau

Xin cho con, cho Người Ki-Tô hữu

Sống trọn Lời trọn nghĩa Chúa đã trao!

Người Tông Đồ

Trả lời