Thứ Năm, ngày 10.11.2022: Thánh Lêô Cả, GH- TSHT

Tin Mừng Lc 17, 20 – 25

Khi trả lời câu hỏi của những người biệt phái Chúa Giê-su đã quả quyết “Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. Nghĩa là chính Chúa đang hiện diện trước mặt họ, một triều đại Thiên Chúa vinh quang, một Đấng Cứu Thế đầy uy quyền đang hiện diện trước mặt họ mà họ không nhận ra.

Nước Thiên Chúa ở đâu và bao giờ Nước Thiên Chúa đến? Để trả lời cho câu hỏi đó chúng ta hãy nhớ lại rằng, khi lãnh nhận Bí tích rửa tội là lúc chúng ta đã gia nhập Nước Thiên Chúa và chúng ta có bổn phận xây dựng Nước Thiên Chúa ngày càng rộng lớn. Vì vậy, Nước Thiên Chúa chẳng ở đâu xa mà chính nơi trần gian này.

Lạy Chúa, xin mở rộng đôi mắt chúng con để chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa, lắng nghe lời mời gọi của Chúa, canh tân đời sống của mình. Vì không biết được ngày cánh chung khi nào sẽ đến, nên điều duy nhất mà chúng con phải làm là thi hành những việc thiện, sống kết hiệp mật thiết với Chúa trong từng biến cố hằng ngày. Cùng với ơn Chúa, mỗi người chúng con sẽ cố gắng để Nước Chúa được mở rộng và trị đến, ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Đường đi một mình – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời