Thứ Năm, ngày 06. 10. 2022

Tin Mừng Lc 11, 5 -13

“Hãy xin thì sẽ được, hãy tim thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho”.

Kính lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chắn hẳn Lời Chúa hôm nay mỗi người trong chúng con đều thuộc lòng và đọc rất rõ ràng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tim thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho”. Thế nhưng miệng đọc mà lòng chúng con vẫn còn hoài nghi bởi vì chúng con xin mà chẳng được như ý của chúng con muốn. Tệ hại hơn, có những khi chúng con yếu đuối nghi ngờ cả sự hiện diện của Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa dạy chúng con biết cách thức cũng như giá trị của việc cầu nguyện. Bởi lòng tin yếu kém, chúng con rất dễ chán nản khi cầu nguyện mà không được Chúa ban ơn. Với cái nhìn thiển cận, chúng con chỉ biết xin những điều chúng con tưởng là tốt hoặc chỉ vì tư lợi chứ chưa biết xin điều đẹp lòng Chúa. Và khi không được như ý muốn, chúng con bất mãn, bỏ cầu nguyện, …

Sức mạnh người Ki-tô hữu là ở nơi Chúa. Đó là kinh nghiệm của những ai đã thực sự sống là con cái Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết kiên tâm cầu nguyện với lòng tin tưởng, phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa như bé thơ nép trong lòng Mẹ

Xin Chúa Thánh Thần dạy chúng con biết phải cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa. Amen.

NQ – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời