Thứ Hai, ngày 24.10. 2022

Tin Mừng: Lc 13, 10 – 17

Trong xã hội hôm nay, một số người lại chỉ coi trọng và tô vẻ cho hình thức bên ngoài: mặc sao cho thật đẹp, thật sang; nhưng bên trong thì đầy những suy nghĩ xấu xa, đó là hình ảnh của những người biệt phái trong Tin Mừng hôm nay. Họ là người có tiếng nói trong xã hội, họ đưa một loạt điều luật bắt người ta phải giữ, phải thực hành, nhưng chính họ lại không thực hiện, lòng đầy những gian tà, bất chính.

Quả thật, lề luật rất cần trong đời sống, ở đâu cũng có luật: trường học, bệnh viện và ngay cả chính trong môi trường sống của chúng con cũng có luật. Lề luật giúp chúng con sống nghiêm túc, đồng thời cũng giúp chúng con tập sống trưởng thành hơn vì hiểu rằng khi con giữ luật thì luật sẽ giữ con! Tuy nhiên con cũng hiểu rằng không có luật nào vượt ra khỏi giới luật yêu thương của Chúa.

Trong bài Tin Mừng, luật của người Do thái là không được làm gì trong ngày Sa- bát, đó là luật của người đời còn đối với Chúa là luật ưu tiên hàng đầu và trên hết là “Yêu thương”. Chẳng lẽ không được làm gì trong ngày Sa- bát mà lại bỏ qua một người bị quỷ ám đã 18 năm, bởi lẽ không có con người thì lề luật cũng chẳng có tác dụng gì?

Lạy Chúa chúng con là những người theo Chúa trên con đường lữ thứ, đặc biệt chúng con lại là người sống theo ơn gọi tận hiến. Xin cho mỗi người chúng con ý thức sống chân thật với chính mình cũng như tha nhân, đừng vì một chút lợi danh mà đánh mất đi giá trị của mình. Thay vào đó là sự yêu thương, nụ cười cảm thông cũng đủ làm cho xã hội bớt đi sự hận thù, thế giới sẽ tươi đẹp và hạnh phúc.

Maria Trần Thị Hồng Xuyến – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời