Thứ Bảy, ngày 26.11.2022

Tin Mừng 21, 34-36

“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21, 36)

Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở chúng con phải sẵn sàng tỉnh thức và cầu nguyện luôn, bởi không ai có thể biết được ngày tận cùng của bản thân mình cũng như của người khác.

Thế giới đổi thay, con người cũng dể thay đổi và quên đi mục đích chính yếu của bản thân mình. Chạy theo thời đại, chạy theo công nghệ, con người dường như quên mất bản chất của mình. Cùng với đó là bao nhiêu sa ngã, bao nhiêu điều làm cho con người trở nên xa Chúa, đặc biệt là xa Chúa trong cầu nguyện. Mấy ai đủ tỉnh thức để nghĩ tới ngày cuối cùng của đời mình? Vậy ngay bây giờ, xin cho chúng con biết chuẩn bị tâm thế hướng về Chúa, để đến một lúc nào đó, vào lúc chúng con không hề hay biết, Chúa đến, con đã sẵn sàng và có thể đứng vững trước nhan Chúa.

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải biết đón nhận ngày cuối cùng của đời mình, và ngày ấy có thể sẽ rất lâu nhưng cũng có thể là ngay lúc này. Vậy xin Chúa thêm sức cho chúng con, giúp chúng con biết tỉnh thức và cầu nguyện, để luôn sẵn sàng như người đầy tớ khôn ngoan và trung tín. Amen.

Chiên Con – Thỉnh Sinh MTG Cái Mơn

Trả lời