Thứ Ba, ngày 18. 10. 2022

Tin Mừng Lc 10, 1 – 9

“Anh em hãy ra đi này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói” (Lc 10, 3)

Lạy Chúa, hôm nay cả Giáo hội hân hoan mừng kính thánh Luca. Ngài là bổn mạng của các họa sĩ và y sĩ, là tác giả của quyển Tin Mừng thứ ba và sách Tông đồ Công vụ. Trong Lời Chúa hôm nay, Chúa sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng với lòng tin cậy, phó thác vào sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa, và vứt bỏ sự bám víu vào của cải vật chất là những thứ cản bước tiến của người môn đệ Chúa.

Trong thời đại hôm, con người lao vào công việc, chạy đua với thời gian để tìm kiếm vật chất, lắm lúc họ quên cả Chúa, quên cả chính mình. Ngay cả chúng con là những người sống đời dâng hiến, đôi khi chúng con cũng để mình bị lệ thuộc vào những phương tiện ở đời này.

Lạy Chúa, là những người nữ thuộc về Chúa, chúng con phải sống tinh thần khó nghèo. Xin Chúa cho chúng con có được sự thanh thoát, biết sử dụng của cải vật chất cách hợp lý, đừng lãng phí, đừng lạm dụng. Và xin cho chúng con ý thức rằng mọi thứ chúng con có được đều là nhờ ơn ban của Chúa, để chúng con sống tâm tình biết ơn, tạ ơn và phó thác.

LTT – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời