Thiên Chúa Sửa Dạy Con Cái Ngài

“Hỡi con, con chớ khinh thường
Việc Chúa sửa dạy tỏ tường xiết bao”.
Tình yêu rợp bóng dạt dào
Được Ngài thương mến, tuôn trào ơn thiêng.
Chớ nản khi bị ‘xay nghiền’
Vì Ngài sửa dạy nhân hiền con thơ.
Bền lòng vững chí, đơn sơ
Bình an công chính đợi chờ lòng thanh.
Nguồn vui ngập tràn tuổi xanh
Đỡ nâng đầu gối mong manh rụng rời,
Bàn tay rệu rã chơi vơi
Ngài luôn dìu dắt về nơi an hòa.

 Lm. Xuân Hy Vọng

Trả lời