Thập Giá Tình Yêu

 

Hãy nghe tôi kể chuyện tình yêu

Một tình yêu mới thật diệu kỳ

Một tấm thân treo làm dấu chỉ

Tình yêu muôn đời với chúng nhân.

 

Con Người là chi mà Chúa yêu

Có chăng thụ tạo kém thiên thần

Bụi tro thiếu hiểu, lòng vương vấn

Ngã lòng, say tội, yếu lòng tin.

 

Thập giá tình thương ơn cứu độ

Mang ơn giải thoát cho muôn người

Để trong đêm tối lòng tươi mới

Lòng tin sống dậy bởi “TÌNH YÊU”.

 

Một TÌNH YÊU mới yêu tha thứ

Yêu đến hy sinh cả chính mình

Thập giá treo thân làm minh chứng

Tình yêu của Ngài “SÁNG”, “NỞ HOA”.

 

Nếu ta yêu Chúa bằng thơ dại

Nếu ta yêu Chúa vướng lỗi lầm

Chúa vẫn yêu ta yêu tha thứ

Để ta theo Ngài bằng chính tâm.

 

Nhờ tình yêu Chúa ta sống dậy

Bao mối bận tâm của chính Ngài

Là mang tình Chúa đến tương lai

Là làm sống mãi một “TÌNH THÁNH”.

 

 Giê-su con nguyện bước theo Ngài

Bằng cả đời sống với tình yêu

 ALLÊLUIA là khúc hát

Ngợi khen tình Ngài đã yêu ta.

Hứa với Chúa

Trả lời