Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Anna Lê Thị Sinh

Vào lúc 15g00 ngày 13.10.2023, thánh lễ an táng và tiễn đưa Nữ Tu Anna Lê Thị Sinh đã diễn ra tại Nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn do Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long chủ tế. Hiện diện trong Thánh lễ còn có Cha Gioan Phạm Hữu Diện – Đặc trách Tu sĩ, Cha Gioan Baotixita, Tuyên úy của Hội dòng, quý Cha đồng tế, quý Tu Sĩ nam nữ, chị em trong Hội dòng, gia đình của Dì Anna và cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài chia sẻ trong Thánh Lễ, Đức Cha Phêrô nhấn mạnh về tình thương của Thiên Chúa dành cho con người, cách riêng cho Dì Anna. Tình thương ấy vượt xa tình thương của các bậc sinh thành dành cho con cái, vì thế, chúng ta hoàn toàn phó thác vào lượng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa, tin rằng Thiên Chúa sẽ dành sẵn phần phúc cho Dì Anna trên nước Thiên Đàng.

Sau nghi thức tiễn biệt do Cha Tuyên úy Gioanbaotixita cử hành là cơn mưa nặng hạt, nhưng cũng không làm chùn bước chân những người đưa tiễn Dì Anna đến phần mộ cuối cùng.

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn xin hết lòng tri ân Đức Cha Phêrô, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ và cộng đoàn. Xin thương tiếp tục cầu nguyện cho Dì Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Ban VH – TT Mến Thánh Giá Cái Mơn

Một số hình ảnh:

 

Trả lời