Thánh Giá Tình Yêu

Âm thầm góc nhỏ trong đêm

Quỳ bên Thánh Giá, ngoài thềm sương rơi

Nghẹn ngào sao chẳng nên lời

Tình yêu Dâng hiến cao vời biết bao

Tâm tư con đã dâng trào

Nhìn lên Thánh Giá ngất cao là tình

Chúa yêu con hiến thân mình

Chết treo Thánh giá chứng minh tình Trời

Nguyện đi theo Chúa không vơi

Trung kiên, hèn mọn một đời hiến dâng.

                                          Hạt cát nhỏ.

Trả lời