Tháng Hoa Về

 

Tháng hoa về, khoảng thời gian thật đẹp!

Để hướng lòng, về Hiền Mẫu chúng ta

Maria, Mẹ nhân ái, hiền hòa

Mẹ vinh phúc, hơn muôn ngàn phụ nữ.

 

Tháng hoa về, tình con dâng kính Mẹ

Trong hoa thơm, trong lòng mến yêu nhiều

Mẹ chúng con, Mẹ nhân đức mọi chiều

Xin yêu thương, đoàn chúng con lữ thứ.

 

Xin Mẹ thương, chuyển cầu cho nhân thế

Biết trao dâng, về Chúa mọi khó khăn

Sống xin vâng, không ngại bước nhọc nhằn

Đường dương thế, Mẹ đồng hành con bước.

 

Lạy Mẹ yêu, xin chuyển cầu sau trước

Cho chúng con, luôn sống thánh giữa đời

Trọn lòng mến, đức tin không nghi ngại

Theo bước Mẹ, Hiền Mẫu của chúng con!

Hứa Với Chúa

Trả lời