Tản Mạn Mùa Chay

Người ta nói thơ con nghe cứng ngắc

Con bảo ừ vì viết cho Chúa xem

Người ta nói ý thơ con cộc lốc

Thì đúng rồi! Vì con là bụi đất biết suy tư

 

Chúa biết không thế gian rất nhiều thứ

Cũng tuyệt vời, cũng hạnh phúc đầy niềm vui

Nhưng thẳm sâu con vẫn còn khao khát

Một tình yêu trung tín và vĩnh hằng

 

Và Chúa đến mở ra lời mời gọi

Bước theo Ngài để chiếm hữu Tình Yêu

Con đáp trả có chút liều, chút suy tính

Nghe trong lòng chút dao động, chút bình yên

Nhưng con biết con đã chọn đúng Thuyền

Để cập Bến Tình yêu là Chúa đó!

 

Mùa Chay đến con nhận ra Chúa Hằng hữu

Phận con người là bụi đất hư không

Chúa phác thảo cho theo dòng năm tháng

Để ca khen ôi Tình Chúa diệu vời!

Người Tông Đồ

Trả lời