Tạ Ơn

 

Chúa ơi, con nhớ Chúa hoài

Lòng con khắc khoải mong hoài Ngài thôi

Không Cha, công việc không trôi

Có Cha đồng điệu, con thôi rối lòng

Đôi khi có chút thành công

Con vui vì Chúa đã làm trong con

Xin cho con chút lòng son

Mến yêu một Chúa vuông tròn đời con

Xin cho con nhớ một điều

Tạ ơn Thiên Chúa sớm chiều đời con.

                                                                          Hoa Xuân

Trả lời