Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 08. 07. 2024

Tin Mừng Mt 9, 18-26

“Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa anh” (Mt 9,22a)

Tin mừng hôm nay ghi lại một hình ảnh rất đẹp về lòng khiêm nhường của một viên đại đội trưởng đến xin Chúa Giêsu cứu chữa cho người nhà của mình. Dù ông có quyền hành, chức vụ nhưng trong sự bất lực của mình, ông tìm đến Chúa là Đấng quyền năng và ông tin chắc chắn người nhà của ông sẽ được khỏi bệnh.

Lạy Chúa, hằng ngày chúng con vẫn đến với Chúa trong Thánh Lễ, giờ cầu nguyện riêng nhưng chúng con có lẽ chưa đủ tin như viên đại đội trưởng này. Xin Chúa cho chúng con biết đặt tin tưởng, phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con tìm được bình an mỗi khi dâng Thánh Lễ và Rước Lễ để được Chúa chữa lành cho chúng con. Xin cho trái tim chúng con học nơi Chúa sự khiêm tốn để trong sự bất toàn, chúng con biết chạy đến Chúa là Đấng quyền năng và chữa lành. Amen.

Ephata

 Thứ Ba, ngày 09. 07. 2024

Tin Mừng Mt 9, 32-38

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Mt 9, 37)

Lạy Chúa Giêsu, sứ mạng của Chúa đến trần gian là đi khắp các làng mạc, thành thị để giảng dạy cho dân chúng và dẫn đưa họ trở về cùng Thiên Chúa. Vì họ như đàn chiên không có người chăn dắt. Thế nhưng, trong Tin Mừng hôm nay ghi lại, các người Pharisêu luôn tìm cách chỉ trích Chúa, và cho rằng Chúa dựa thế quỷ vương Bêendêbun trừ quỷ. Nhưng điều Chúa quan tâm chính là cho mọi người trở về cùng Cha trên trời.

Lạy Chúa, chúng con sống chung một nhà cùng chung lý tưởng và đồng trách nhiệm với nhau để chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Nhưng đôi khi chúng con có thái độ chống đối, bè phái vì lý do cá nhân nào đó mà quên mục đích chính là làm rạng Danh Chúa.

Xin cho chúng con biết ý thức con đường mình đang đi và chọn giá trị đích thực cho cuộc sống đời này và đời sau. Xin cho chúng con biết yêu thương, đón nhận và cùng nhau xây dựng cho Nước Chúa lớn mạnh hơn. Amen.

Ephata

Thứ Tư, ngày 10. 07. 2024

Tin Mừng Mt 10, 1-7

Dọc đường hãy rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7)

Trình thuật trong Tin mừng hôm nay Chúa đã kêu gọi nhóm Mười Hai Tông đồ đi rao giảng sứ mệnh cho Chúa. Và những người Chúa chọn không phải là những người ưu tuyển trong xã hội thời bấy giờ nhưng lại là những người bình thường, đơn giản, có tấm lòng và có thiện chí.

Thiện chí là điều Chúa cần nơi chúng con, nhưng chúng con chưa có tinh thần của Chúa chỉ biết đòi hỏi những người cộng tác với chúng con phải vừa ý, chung quan điểm, cùng chung sở trường chúng con mới chịu mới thích.

Xin Chúa thay đổi suy nghĩ cho chúng con, để chúng con có tinh thần như Chúa. Xin cho chúng con đừng loại trừ hay phân biệt một ai, mà biết cùng nhau xây dựng Nước Chúa ngay chính trần gian này qua cuộc sống hằng ngày. Amen.

Ephata

Thứ Năm, ngày 11. 07. 2024

Tin Mừng Mt 10, 7 – 15

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”

Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày qua đi là ơn lành Chúa thương ban cho chúng con. Chúng con được sống khỏe mạnh, có đủ điều kiện để sống, để vui chơi, trong khi nhiều người đang phải chiến đấu từng giây phút với những cơn đau do bệnh tật, làm lụng vất vả để mưu sinh, phải tìm kiếm từng miếng ăn giấc ngủ.

Xin Chúa cho chúng con biết nhận ra, nhìn thấy những người bất hạnh hơn mình mà sẵn sàng cho đi những điều mình có, giúp đỡ họ khi có thể, biết nhạy bén với nhu cầu của người bên cạnh và sẵn sàng chia sẻ cho mọi người những ơn lành chúng con đã nhận lãnh, đó cũng là một cách để chúng con làm chứng cho Chúa, và đem Chúa đến cho mọi người. Amen.

Trương Anh

 Thứ Sáu, ngày 12. 07. 2024

Tin Mừng Mt 10, 16-23

Lạy Chúa Giêsu, Chúa sai chúng con đi làm chứng cho Chúa. Nhưng trong thế gian luôn xảy ra một cuộc chiến giữa sự thiện và sự ác. Cuộc chiến ấy ở ngay trong bản thân chúng con, trong gia đình chúng con, môi trường chúng con đang sống và trên toàn thế giới. Sự ác chống lại sự thiện, bóng tối không chấp nhận ánh sáng, và lời Tin Mừng cũng trở thành sự cản trở cho thế gian.

Xin cho chúng con biết nhận ra, đằng sau thất bại và bị ngược đãi, đó là dịp để chúng con được hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa. Và nhờ đó đau khổ của người tông đồ sẽ trở nên hy lễ đem lại nhiều hoa trái. Xin cho chúng con có một tinh thần đơn sơ và khôn ngoan, một niềm tin sắt đá, một đức cậy vững vàng và một lòng mến sắt son để chúng con được can đảm sống Tin Mừng và trung thành làm chứng cho Chúa. Amen.

NT- Biển Đắng

 Thứ Bảy, ngày 13. 07. 2024

Tin Mừng Mt 10, 24-33

 Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mathêu tiếp tục ghi lại những lời trấn an của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ khi phải đối mặt với những cuộc bách hại do quyền lực thế gian gây nên. Chúa Giêsu tuyên báo rằng, tương lai của các môn đệ sẽ không tránh khỏi những cuộc bách hại tàn khốc, nhưng Ngài cũng đảm bảo rằng Thiên Chúa sẽ nhìn thấy những cố gắng, nỗ lực và tình yêu của các ông dành cho Chúa. Người sẽ quan phòng và an bài cách tốt nhất cho các môn đệ, vì vậy hãy mạnh dạn tuyên xưng đức tin của mình. “Đừng sợ nhưng hãy sợ”. Đừng sợ người giết được mình nhưng hãy sợ Đấng giết được linh hồn mình. Đừng sợ sự bách hại nhưng hãy sợ những dịp gây nên tội.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin và ơn vững mạnh cho mỗi người chúng con, để suốt cuộc đời chúng con luôn gắn bó với Chúa, luôn tin tưởng và tín thác tuyệt đối vào tình thương của Ngài. Qua đó, chúng con sẽ không bao giờ sợ hãi khi đứng trước quyền lực thế gian và luôn cố gắng để làm đẹp lòng Ngài. Amen.

Maria Nguyễn Thị Minh Thư

Trả lời