Quê Trời Ước Mơ

Con xin được viết lời thơ

Con xin được viết ước mơ cuộc đời

Nhìn lên thánh giá cha ơi

Ước mơ con tận ở nơi quê trời

 

Quê trời xa thẳm cao vời

Trần gian cám dỗ muôn nơi nghìn trùng

Cha ơi thập giá hãi hùng

Làm sao sánh bước vác cùng cha yêu

 

Thời nơi gương thánh chẳng nhiều

Ước mơ thánh thiện là điều khó khăn

Con người đương đại cho rằng

Sống đời thánh thiện cực thân, phí đời

 

Dù bao cám dỗ kêu mời

Quyết tâm bền chí sống Lời của Cha

Theo lời thánh nữ “Rô-sa”

Xem như thế giới chỉ ta với Người

 

Cha tôi không thấy nói, cười

Chìm trong “thinh lặng” tâm người mới nghe

Không như tiếng nói bạn bè

Lời Người xuyên thấu tâm nghe rõ ràng

 

Trần gian hư ảo, mơ màng

Thời gian thắm thoát, vội vàng mau qua

Bỏ mình tất cả, theo Cha

Vác cây thánh giá của ta trên mình

 

Trước bao gian dối, tội tình

Măt “mù” chỉ thấy tội mình mà thôi

Mọi đàng là lỗi tại tôi

Xin Cha hằng mãi không thôi thương tình

 

Cha ơi! Yêu mến khổ hình

Đây là một cuộc hành trình đau thương

Đời con đâu chốn náu nương

Tựa nương thập giá tình thương Chúa Trời

Khiết trinh – nghèo khó – vâng lời

Từ nay con sống một đời vì Cha

M.Q

Trả lời