Nguyện Cầu Đầu Năm

Thời gian ngựa chạy, tên bay

Một năm khép lại cho ngày mới sang

Lòng con chưa hết ngỡ ngàng

Một trang đời sống vội vàng lướt qua.

 

Đời con từng phút có Cha

Quanh con ngày tháng bao là hồng ân

Đời con dẫu có bao lần

Lấm lem bùn đất, bụi trần mau qua.

 

Thế nhưng, tình Chúa mượt mà

Rửa con sạch hết để mà hiến dâng

Năm mới nguyện Chúa đỡ nâng

Giúp con đẹp ý mà lần tiến lên.

 

Ngày qua con sống cho nên

Việc làm rạng sáng bay lên Thiên đàng.

Hoa Xuân

Trả lời