Nếu Chúa Yêu Con

Nếu Chúa yêu con

Xin Ngài hành động

Khi con héo hon

Khi con nản lòng

 

Nếu Chúa yêu con

Xin Ngài cho thấy

Tình Chúa mỏi mòn

Theo dõi từng giây

 

Nếu Chúa yêu con

Xin đừng thoái thác

Vì trái tim son

Cậy sức nơi Ngài

 

Nếu Chúa bỏ rơi

Nếu Ngài xua đuổi

Đời con ngàn tủi

Lầm lũi bên trời

 

Một lòng phó thác

Cậy sức không thôi

Chúa yêu con rồi

Đời xin ký thác.

                                   Hứa với Chúa

Trả lời