Mừng Kính Trọng Thể Lễ Thánh Giuse

Hôm nay Giáo Hội lữ hành chúng ta hoan hỷ trọng mừng Thánh Cả Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria.

Thánh Giuse là mẫu gương công chính, sống khiêm tốn lặng thầm và chu toàn sứ vụ Chúa trao cho Ngài, là Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam và là Đấng bảo hộ đại gia đình Mến Thánh Giá, đặc biệt Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn chúng ta lãnh nhận biết bao ân huệ Chúa ban nhờ lời chuyển cầu của Cha Thánh Giuse.

Mừng kính trọng thể lễ Thánh Cả Giuse hôm nay Hội Dòng Mến Thánh Giá chúng ta vui mừng đón nhận hồng ân Chúa ban qua 14 em bước vào Năm Tập theo Giáo Luật. Hội Dòng cũng vui mừng đón nhận 12 bắt đầu năm Tiền Tập, các em là kho tàng thánh thiêng của Hội Dòng. Xin Chúa thương nâng đỡ gìn giữ và giúp các em ý thức đây chính là thời gian ân sủng để các em tận dụng thời gian quý báu này thu tích thật nhiều ơn thiêng liêng và tín trung với Chúa trọn đời.

Cha Gioan Baotixita Lê Đình Bạch Tuyên Úy của Hội Dòng chủ sự thánh lễ cùng với sự tham gia của Quý Bề Trên, Ban Cố Vấn và cộng đoàn Nhà Mẹ. Tất cả mọi người hiện diện trong thánh lễ sốt sắng cầu nguyện cho các em.

Qua nghi thức gia nhập Tập Viện, các em đã chính thức bước vào gia đình Hội Dòng. Những gương mặt khả ái với nét mặt trinh trong, thánh thiện, các em sung sướng trong bộ tu phục của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn.

Hình ảnh:

BAN VH-TT Mến Thánh Giá Cái Mơn

Trả lời