Mừng Cha Niên Tuổi

Hai tám, tháng một, của năm

Một sáu hai bốn, Cha sinh vào đời

Hôm nay, Cha đã lên Trời

Mừng Cha niên tuổi rạng ngời “bốn trăm”.

 

“Hai không hai bốn”, một năm

Đoàn con Đất Việt mừng “trăm tuổi ngài”

“Phêrô” tên gọi của ngài

“Lambert” tên họ của ngài Thừa Sai.

 

Vì lòng mến Chúa Ngôi Hai

Nên Cha mạnh bước, hăng say lên đường

Lập hàng Giáo sĩ địa phương

Nữ tu bản xứ can trường – chúng con.

 

 Hội Mến Thánh Giá sắc son

Dẫu cho bách hại vẫn tròn đức tin

Cái Mơn cảm mến ân tình

Bước theo linh đạo, ân tình của Cha.

 

Gia đình Thánh Giá chúng ta

Là hoa trái ngọt, món quà Thiên ân

Ba mươi “dòng Mến” thiết thân

Đồng chung đặc sủng, tinh thần sáng trong.

 

Đoàn con dưới thế một lòng

Nguyện xin Thiên Chúa tỏ lòng yêu thương

Cho Cha – Đấng Sáng Lập Dòng

Sớm mau vinh hiển trong hàng thánh nhân.

Hoa Xuân

Trả lời