Mùa Chay Trở Về

Mùa Chay sám hối trở về

Canh tân kiểm xét lề mề đã qua

Bao ngày khoát áo thướt tha

Mà lòng chẳng “thánh” thì là uổn công

 

Thời gian của Chúa nhưng không

Ban cho để sống hết lòng nữ tu

Chuyên chăm mến Chúa đền bù

Yêu thương, bác ái trùng tu bất toàn

 

Sống sao mỗi phút thành toàn

Bình an mến Chúa không còn gì hơn

Nữ tu thánh giá Cái Mơn

Cao sơn “ KHÓ ĐỔI” “ lòng người “ Dễ THAY”.

Hoa Xuân

Trả lời