Một Tâm Hồn

Vẫn là con, kẻ yếu đuối, dại khờ

Vẫn là con, trên đường đời trắc trở

Vẫn là con, nhiều cái hay, cái dở

Nhưng trong con, vẫn đó “một tâm hồn”

 

Muốn dấn thân và tin yêu phó thác

Muốn ngược dòng với trần thế mau qua

Dẫu phong ba, tình con vẫn mượt mà

Xin giữ con, bằng tình Ngài Chúa nhé!

 

Xin cho con, đường tin yêu mới mẻ

Không nhạt nhòa, giữa gió bụi thế gian

Xin cho con, lòng mến chẳng nghi nan

Biết tìm Chúa và xin vâng mau lẹ

 

Xin cho con, đường tin yêu thập giá

Sáng nở hoa, trong suốt mỗi chặng đường

Xin cho con, đường trần chẳng vấn vương

“Nhất yêu Chúa”, “Nhì yêu người” Chúa nhé!

Hứa Với Chúa

Trả lời