Món Quà Thánh Thể

Chiếc lượt ngà xấu xí

Món quà quý chiến trường

Bố làm tặng con yêu

Con nhìn con thấy bố.

 

Nếu đem bán chiếc lượt

Chẳng được giá một đồng

Chỉ ai thấy tấm lòng

Mới thấy ơi là quý.

 

Thánh Thể Chúa hôm nay

Con rước, lãnh mỗi ngày

Thế con có nhìn thấy

Tình Chúa trong hình này.

 

Chúa cũng đó vì yêu

Gói yêu vào Thánh Thể

Mong con người chết mê

Vì tình yêu cho hết.

 

Thế con là người nhận

Có thấy đó món quà

Chúa trao ngày hôm qua

Thấm tình yêu tự hiến.

 

Hôm nay xin trao hiến

Một tình yêu cho đi

Một tình yêu chỉ vì

Giống Chúa trao con đó.

 

Đời thánh hiến hôm nay

Ngày mai còn tươi đẹp

Khi trao hiến hết mình

Đời sáng như bình minh.

Hứa với Chúa

Trả lời