Mến Thánh Giá Nha Con

Vạn sự khởi đầu nan

Gian nan bắt đầu nản

Con nhìn Chúa thầm hỏi:

Chúa! Con phải làm gì?

 

Con đừng có lo chi

Hít một hơi rồi nghỉ

Nhẹ nhàng lấy dũng khí

MẾN THÁNH GIÁ nha con!

 

Đường Chúa đi vẫn còn

Mong con hoài tiếp bước

Lấy hết tình sau trước

Con hãy bước trung thành

 

ĐƯỜNG THÁNH GIÁ chẳng thành

Nếu con không LÒNG MẾN

Vui vẻ mà vượt khó

Hạnh phúc cuối hành trình

 

Có Thiên Chúa bên mình

Con an bình hạnh phúc

Lời Chúa thầm thúc giục

Con cứ bước theo Lời

 

Đường thánh giá gọi mời

Con sống đời dâng hiến

Một tình yêu bền bỉ

Một trí hướng về Ngài

 

Dòng đời bao sợ hãi

Con ở lại trong Ngài

Vác thánh giá trên vai

Vâng ý Ngài tiến bước.

Hoa Xuân

Trả lời