Lời Cầu Đầu Năm

Đầu năm mơ ước một điều

Trăm sự tốt đẹp, mọi điều Chúa lo

Xuân này xin Chúa thương cho

Con yêu mến Chúa chăm lo nguyện cầu

 

Chị em đủ sắc muôn màu

Sống vui hiệp nhất tâm giàu Chúa luôn

Hồng ân Chúa đỗ ngàn muôn

Cộng đoàn hạnh phúc việc suôn mỗi ngày

 

Phó dâng trăm sự trong tay

Tình thương của Chúa tháng ngày an vui

Khó khăn, đau khổ, ngọt bùi

Chúa thương Chúa hãy đẩy lùi giúp con

 

Nếu không Chúa giúp con tròn

An vui chấp nhận dẫu mòn vì yêu

Hoa Xuân

Trả lời