Lắng Nghe và Đáp Lại

Em có nghe tiếng Ngài đang mời gọi

Trong con tim, trong khát vọng thanh xuân

Vào con đường phục vụ và hiến dâng

Làm men muối cho đời thêm tươi mới

 

Nhanh chân lên em, Giêsu vẫn đợi

Trong tình yêu chẳng có chữ: “muộn màng”

Dẫu biết rằng em còn ngại gian nan

Còn chùng bước trước tương lai vô định

 

Sống khó nghèo, xin vâng và khiết tịnh

Sẽ giúp em thanh thoát giữa cõi trần

Như hoa sen dẫu bùn mãi ở gần

Nhưng luôn vẫn toả hương thơm ngào ngạt

 

Cuộc đời em khác gì một bài hát

Mà Giêsu là nhạc sĩ đại tài

Nốt bổng trầm Ngài viết chẳng hề sai

Qua tay Ngài, em trở nên tuyệt tác

 

Đừng phân vân hãy tin yêu phó thác

Can đảm lên, đáp lại tiếng gọi mời

Đặt vào tay Thiên Chúa một cuộc đời

Ngài sẽ trả lại em lời: Hạnh phúc

Bảo Bảo

Trả lời