Giọt Nước Theo Ngài

Như giọt nước tràn vào biển khơi

Con thấy chơi vơi, lạc giữa dòng

Chúa nâng con lên làm mây trắng

Chúa thả con rơi giữa dòng đời

 

Con có là gì, Chúa, Chúa ơi

Khả năng, trí hiểu là của Chúa

Thời gian, cuộc sống cũng do Ngài

Nên con có gì để vươn oai?

 

Giọt nước cũng chỉ là giọt nước

Giọt có là chi cũng ơn Ngài

Nay giọt nước trở thành “TU SĨ”

Mang tình yêu Ngài đến khắp nơi

 

Tu sĩ – Tông đồ Tin Mừng Chúa

Phục vụ muôn nơi Chúa với đời

Phục vụ Ngôi Lời bằng đời sống

Ơn Chúa nước này vơi chẳng vơi

 

Cảm tạ tình Chúa khắp muôn nơi

Đã cho đời con được tươi mới

Một hướng đi, ít kẻ chọn người mong

Vậy mà con, vẫn vui sướng trong lòng

 

Bởi hạnh phúc là được “NÊN THÁNH”

Được tình yêu “THANH KHIẾT NHIỆM MẦU”

Có Chúa yêu, con bao giờ bất hạnh

Trăm phúc đời này lẫn đời sau

 

Thánh giá đang mang nào xá kể

Bằng hiến lễ Ngài của năm xưa

Hãy vui vẻ tựa nương tình Chúa

Thánh giá nhẹ nhàng chẳng lê thê

 

Con vẫn mê “MỘT TÌNH YÊU THÁNH GIÁ

Nên quyết theo Ngài sống hiến dâng.

Hứa với Chúa

Trả lời