Con Đường Phúc Âm

 

Sống giữa cuộc đời

Mỗi người có một

Định mệnh khác nhau

Lối rẽ trăm màu.

 

Người khỏe, người đau

Người giàu, người khổ

Người khôn, người dại

Hơn nhau lối về.

 

Cõi trần trăm bể

Hư ảo, trăm buồn

Vấn vương làm gì

Một đời rồi hết.

 

Cõi Trời không chết

Mau mắn đi tìm

Gởi trao linh hồn

Trong bàn tay Chúa.

 

Xin cho “con Chúa”

Khôn ngoan một đời

Khao khát đi tìm

Đường chân thiện mỹ.

 

Phúc Âm xin chỉ

Soi lối con về

Giữa nẻo quanh co

Tìm theo lối Chúa.

 

Ánh trăng bàng bạc

Soi sáng vần thơ

Ánh mắt, lòng người

Rạng đời u tối.

 

Ánh trăng ngã bóng

Soi ấm dòng sông

Phúc Âm ngã hồn

Soi lòng con sáng.

Hứa với Chúa

Trả lời