Chưa Bao Giờ là Dễ

Chưa bao giờ là dễ

Cho một cuộc trở về

Bởi còn đó đam mê

Những gọi mời thế tục

 

Khổ đau hay hạnh phúc

Hệ tại một bước chân

Về với Chúa từ nhân

Hay đứng lỳ trong tội?

 

Lời Chúa luôn mời gọi:

“Hãy can đảm đứng lên”

Bước đường dẫu chênh vênh

Có tay Ngài nâng đỡ

 

“Bao cõi lòng tan vỡ

Ngài chữa trị cho lành”

Hãy mau bước chân nhanh

Quay về cùng Thiên Chúa

Bảo Bảo

Trả lời