Mục Vụ Tháng 12: Vai Trò Trọng Tâm Của Đức Ki-tô.

ĐƯỜNG GIÊ-SU

“Ai theo Chúa Kitô, con người thành toàn, đều trở nên người hoàn hảo hơn”. (GS 41)

 Chúa Giê-su Kitô đã khẳng định với các môn đệ mình rằng: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14, 6). Là Đường dẫn người tin đi đến với Thiên Chúa nguồn mạch đích thực. Là Sự Thật nên ai đi trên con đường ấy sẽ không sai lầm. Từ đó, chúng ta tin tưởng Chúa là lẽ sống của đời mình nên những ai có lòng tin sẽ có sức sống trong hành trình đi theo Chúa. Ngài là Đường dẫn đến Chân Lý và Chân Lý sẽ dẫn ta đến Sự Sống đời đời. Bởi chỉ có Chúa Giê-su mới là cầu nối giữa Chúa Cha với nhân loại, để nhờ đó mà nhân loại được hưởng ơn cứu độ. Ngài là con đường duy nhất dẫn tới Chúa Cha như chính Ngài đã mặc khải: “Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy(Ga 14, 6).

Khi xuống trần, Chúa Giê-su đã cho ta biết nguồn cội của Người là Đức Chúa Cha, ý nghĩa đời Người là thi hành thánh ý Chúa Cha, và cùng đích đời Người là trở về với Chúa Cha. Muốn về với Đức Chúa Cha, ta phải theo một con đường. Đường ấy có tên là GIÊSU. Đường này chắc chắn an toàn đi đến nơi về đến chốn vì Chúa Giê-su là người mở đường. Người chính là con đường và Người là tâm điểm của đích tới.

Vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống.” (Rm 5, 18) Nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống. (1 Cr 15, 21- 22).

Con Thiên Chúa, khi nhập thể, chịu chết và sống lại, đã giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ tội lỗi để ban cho chúng ta tự do của con cái Thiên Chúa và đã cho chúng ta biết tôn nhan Thiên Chúa Đấng là Tình Thương: Thiên Chúa là Đấng ta có thể thấy được, Ngài hữu hình trong Đức Kitô. Không con đường nào tự nhiên có. Phải có người mở đường. Không chỉ là người mở đường. Chúa Giê-su chính là con đường. Cả cuộc đời của Chúa Cứu thế chính là con đường. Ngài dạy các môn đệ hãy bước vào, hãy cùng đi. Các tông đồ đi theo con đường Giê-su. Giáo Hội mọi thời đi theo con đường Giê-su. Đi đâu cũng cần có đường. Muốn theo Đức Giê-su, các môn đệ không thể đi con đường nào khác, phải đi vào con đường hẹp để dẫn đến Nước Trời. Vui lòng đón nhận vào con đường đau khổ của thập giá để bước vào vinh quang.  Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo“(Mt 16, 24). Không ai có thể mở con đường lên trời. Đường lên trời hoàn toàn vượt khả năng con người. Phải có một Đấng, Đấng ấy là Chúa Giê-su, Người đã đến từ Đức Chúa Cha, nay Người trở về cùng Đức Chúa Cha. Người lại hứa dọn chỗ cho ta trong Nhà Cha. Với những thông tin như thế, Người đã cho ta biết Trời chính là Nhà Cha. Quê Trời trở thành Quê Cha. Nước Trời trở thành một cõi đi về thân thương của con người. Con đường đi về ấy, chính Chúa Giê-su đã mở.

Đi theo Chúa Giê-su là một hành trình. Con người sống giữa trần gian với biết bao lạc thú, biết bao cám dỗ, đam mê và dục vọng mà bản thân ta cứ buông xuôi theo dòng đời, kẻ thì chạy theo danh vọng, người thì đi kiếm tiền tài, kẻ lại tìm những thú vui trần thế, có những kẻ tàn ác đi tìm kiếm uy quyền để giết hại đồng loại, có những người bệnh hoạn đắm chìm trong dâm tục hoang dã. Họ là những người lạc lối đức tin.

Trong cuộc sống hằng ngày, lắm lúc chúng ta bước đi sai lệch, rẽ trái, quẹo phải, băng qua lối mòn dễ dãi của con đường tìm kiếm tiền tài, danh vọng, lạc thú… để rồi chúng ta gặp phải những ổ gà, ổ voi của đau khổ, thất vọng… “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng(Mt 11, 28-30).       

Lạy Chúa, con đường của người môn đệ Thầy Giê-su là con đường không êm ả, sẽ phải đi qua con đường hẹp, con đường của khổ đau… Nhưng cuối cùng con đường ấy dẫn đến phục sinh (Mt 16, 21). Chúa luôn đi trước con. Chúa thực hành trước khi Chúa dạy. Xin giúp mỗi người chúng con vượt qua được những khó khăn thử thách trong cuộc sống, để chúng con biết vác thập giá và luôn biết vâng theo Thánh Ý của Ngài, để mỗi ngày con trở nên giống Chúa hơn.  Xin ban cho con một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa và chỉ kín múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa mà thôi. Amen.

Fiat

 

Trả lời