Bài Thơ Cuối Năm

Tháng năm năm tháng đời ta

Thiếu chi tội lỗi, ngã sa hững hờ

Cuối năm dành chút một giờ

Để tâm nhìn lại mong chờ được tha

Chúa ơi tình Chúa gọi là

Bao la vô tận hơn quà nhân gian

Thế nhưng con quá vội vàng

Thế gian chọn lắm, ít màng chọn Cha

Chúa ơi xin xót thương tha

Cho con lòng mến đó là hồng ân

Đời con không ít một lần

Vấn vương chút bụi thế trần mau qua

Hồng ân con mặc thướt tha

Tình yêu thương xót món quà vô biên.

Hoa Xuân

Trả lời