Ánh Sáng Ngôi Lời

Giêsu – Ánh sáng Ngôi Lời

Bình an dưới thế cho đời lầm than

Giêsu – Ánh sáng ân ban

Giáng sinh trần thế, giữa đàn lừa chiên

Mục đồng, thiên sứ liên miên

Ngân vang nhạc thánh mừng Thiên Chúa Trời

Tạ ơn, khúc hát tuyệt vời

Chúng nhân cùng với tầng trời hợp khen

Cùng xin Ánh Sáng thân quen

Rạng soi chỗ “tối”, chỗ “hèn” của con

Để con tâm sáng, dạ tròn

Giêsu giáng thế chẳng còn buồn vương

Để cho con sống tình thương

Như gương Chúa đã tỏ tường vì con.

Hoa Xuân

Trả lời