Vào Tu Chị Sống Thế Nào?

Chị ơi, em nói chị nè:

Ngày nay phải đẹp, bạn bè mới mê

Trang điểm một tý khỏi chê

Phục trang, thẫm mỹ đê mê lòng người.

 

Chị nói, em chớ có cười:

Chị “tu” đâu thể “sửa người” giống ai!

Mặc áo chỉ có “một style”

Giản đơn, đơn giản một hai đủ rồi.

 

Nghe xong bé chỉ cười thôi

Mắt tròn, miệng nhoẻn: thôi thì biết sao!

Vào tu chị sống thế nào?

Nói cho em biết, mai – đào hiểu nhau.

 

Bây giờ chị nói làm sao,

Để cho em tỏ thế nào là tu?

À! Tu thì sống khiêm nhu

Trong ngoài đơn giản, xuân thu vững bền.

 

Người tu đẹp bởi ơn trên

Nét trong thánh thiện, nết ngoài phục vâng

Cuộc sống có Chúa đỡ nâng

Giúp chị thăng tiến “nét trần ở tâm”.

Hoa Xuân

Trả lời