Tuần XXXI Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 06.11.2023

Tin Mừng Lc 14,12-14

“Trái lại khi ông đãi tiệc hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù” (Lc 14,13).

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa bao trùm trên tất cả mọi người không loại trừ và phân biệt một ai. Chúa mời gọi chúng con hãy sống và cư xử với nhau cách quảng đại và vô vị lợi. Là kiếp người mỏng giòn, chúng con chỉ biết tìm lợi ích cho riêng mình, khi chỉ thích kết thân và ngồi đồng bàn với những người giàu có quyền thế mà lãng quên biết bao người đói khát, cô thế cô thân, cần đến sự quan tâm chia sẻ của từng người chúng con. Xin cho chúng con khi suy gẫm Lời Chúa hôm nay, biết nhận ra mình cũng là kẻ nghèo khó mà suốt bao năm tháng qua được Chúa thương yêu ban muôn vàn ân huệ. Để chúng con trở thành là những môn đệ của Chúa trong lòng thế giới hôm nay, trở nên cánh tay nối dài, con tim rộng mở, đôi chân tiến bước đến với những mảnh đời đau khổ bất hạnh trong cuộc sống. Xin giúp chúng con biết phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương.

TTDM

Thứ Ba, ngày 07.11.2023

Tin Mừng Lc 14, 15-24

“Ông chủ bảo người đầy tớ:” Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đây cho ta” (Lc 14,23).

Khi nói về Nước Thiên Chúa chúng ta liền nghĩ đến hình ảnh bữa tiệc. Thật hạnh phúc vì chúng ta được Chúa mời vào dự tiệc hạnh phúc với Ngài.

Tuy nhiên, muốn được dự bữa tiệc ấy chúng ta phải mặc cho mình một “bộ áo cưới”. Đó là phải mặc lấy tâm tình khiêm tốn và yêu thương đối với những người xung quanh mình. Khiêm tốn để hạ mình phục vụ tha nhân và yêu thương để cầu nguyện và chia sẻ với nhau.

 Lạy Chúa, xin Chúa ngự giữa chị em chúng con để chúng con luôn hiệp nhất và thương yêu nhau hầu làm sáng danh Chúa qua những công việc nhỏ bé hằng ngày.

Anna Kiều Trân – Tiền Tập

Thứ Tư, ngày 08.11.2023

Tin mừng Lc 14,25-33

“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 33).

Lạy Chúa Giêsu, lời mời gọi của Chúa đòi buộc chúng con phải từ bỏ mọi sự. Đó là điều kiện đầu tiên mà ai muốn theo Chúa phải chấp nhận cho dù đó là tình máu mủ ruột thịt, dù đó là bản thân con.

Thực sự, chúng con vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của Lời Chúa, tại sao lại bỏ tất cả đi theo Chúa, để được làm môn đệ Chúa. Thế nhưng, chân lý này cứ nhắc đi nhắc lại cho chúng con “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì không được ích gì”. Người thanh niên giàu có Chúa cũng dạy: “để được sự sống đời đời thì hãy về bán hết của cải rồi theo Chúa”. Xin cho chúng con vững tin vào Lời Chúa dạy để luôn bền tâm bước theo Chúa và luôn xác tín rằng: “Chúa chính là con đường đưa đến sự sống”. Xin giúp chúng con sẵn sàng từ bỏ mọi sự mà theo Chúa đến cùng.

Maria Trần Thị Hồng Xuyến – Thỉnh Sinh

Thứ Năm, ngày 09.11.2023

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ, Lễ Kính

Tin Mừng Ga 2, 13-22

“Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Ga2, 17b).

Lạy Chúa, trong muôn ngàn người Chúa đã chọn gọi chúng con cộng tác vào công việc nhà Chúa. Ý thức rằng ơn gọi là ơn nhưng không Thiên Chúa ban cho từng người dù biết rằng chúng con chẳng có công trạng gì. Nhìn vào lịch sử Giáo Hội, hơn 2000 năm có biết bao người Kitô hữu không ngừng cộng tác với các Giám mục, Linh mục trong việc rao giảng Tin Mừng và có rất nhiều người đã được phúc tử vì đạo. Xin Chúa giúp chúng con tiếp bước các Ngài, hăng say, can đảm đem Chúa đến với những ai chưa nhận biết Chúa. Nhìn vào cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội, vẫn còn thiếu nhiều thợ gặt nhiệt thành. Xin Chúa cùng đồng hành với chúng con để làm cho Nước Chúa ngày càng rộng lớn hơn.

Maria Thiện Như – Thỉnh Sinh

Thứ Sáu, ngày 10.11.2023

Thánh Lêô Cả, TSHT, Lễ Nhớ

Tin Mừng Lc 16, 1-8

“Người quản gia gọi các con nợ của chủ đến và hỏi: “Bác nợ bao nhiêu vậy?” Người ấy đáp:” Một ngàn giạ lúa”. Anh ta bảo:”Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi”. Và ông chủ khen ông quản lý bất lương đó đã hành động khôn khéo” (Lc 16,7).

Thật hạnh phúc cho chúng ta biết bao, nếu như chúng ta cũng biết cam chịu khổ nhọc để chiếm lấy Nước Trời và làm hài lòng Thiên Chúa giống như những người thế gian vẫn làm để thu tích của cải đời này. Theo trình thuật Tin Mừng hôm nay, mặc dù người quản gia trong dụ ngôn này là “bất lương” nhưng Chúa Giêsu rất khéo khi lấy hình ảnh anh quản gia để nhắc rằng:” Con cái thế gian” còn biết sử dụng của cải một cách khôn khéo để đổi lấy sự bảo đảm cho tương lai, huống hồ là “con cái sự sáng” lại không biết của cải thế gian mà mua sắm cửa cải trên trời hay sao? Chúa Giêsu không ủng hộ những hành động mưu lợi bản thân, nhưng qua đó, Người muốn nhắc nhở chúng ta phải biết dự phòng cho cuộc sống vĩnh cửu đời sau.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cách sử dụng và làm sinh lời những nén bạc mà Chúa trao cho chúng con.

Têrêsa Linh Xuyên – Thỉnh Sinh

Thứ Bảy, ngày 11.11.2023

Thánh Martinô, GM. Lễ Nhớ

Tin Mừng Lc 16, 9-15

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10a)

Qua bài Tin Mừng ngày hôm nay, chúng ta hãy ý thức hơn những việc bổn phận Chúa trao mỗi ngày cho chúng ta. Dù là việc nhỏ như là nhặt một miếng rác thì cũng hãy làm với lòng yêu mến Chúa. Trung tín chứ đừng làm qua loa cho xong việc. Mỗi người chúng ta hãy kiểm điểm lại đời sống mình. Và biết chú tâm cầu xin Chúa giúp chúng ta biết trung tín dù là việc nhỏ. Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa dạy chúng con biết yêu mến và làm mọi việc dù là việc nhỏ nhất với cả tình yêu.

Chiên Con

Trả lời