Tuần XXVIII Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 16.10.2023

Tin Mừng Lc 11, 29-32

Khi xưa, Chúa nói với đám đông đi theo Chúa: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na”. (Lc 11,29)

Ngày nay, nhìn lại đời sống đức tin của chúng con rất nhiều khi cũng giống đám đông theo Chúa khi xưa. Lạy Chúa, chúng con xin dấu lạ nhưng chúng con đâu hay rằng mỗi ngày sống của chúng con là cả một chuỗi dấu lạ Chúa ban. Từ sáng sớm thức dậy, cho đến lúc chiều tà và cả khi đi ngủ, chúng con luôn nhận biết bao ơn lành của Chúa. Nếu Chúa không cho chúng con thức dậy vào mỗi buổi sáng?  Nếu Chúa không cho chúng con sức khỏe để làm việc? Nếu Chúa không cho chúng con của ăn hằng ngày?…. Và nếu Chúa lấy hết khí thở của chúng con? Thì cuộc đời của chúng con sẽ ra sao?

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhận ra những dấu lạ của Chúa ban trong ngày sống của chúng con, và để chúng con biết tạ ơn tình thương của Chúa trong mọi biến cố vui buồn của chúng con.

Lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con cần gì và ơn Ngài luôn đủ cho con.

NT- Biển Đắng

Thứ Ba, ngày 17.10.2023.

Thánh Inhaxiô Antiôkia, Giám Mục, Tử đạo. Lễ Nhớ

Tin Mừng Lc 11, 37-41

Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”.

Tin Mừng hôm nay nói đến những nhà thông luật và các người Pharisêu đã khiển trách Chúa về sự ăn uống hay nói đúng hơn là sự hòa nhập với người tội lỗi là điều cấm ngặt đối với họ. Làm sao chấp nhận được khi nhìn thấy Chúa ăn uống say sưa với bọn người không ra gì bởi vì lề luật sách vở không cho phép. Họ là những người rất thông luật và luôn chỉn chu dáng vẻ bên ngoài phải làm gương cho thiên hạ thấy mình là đạo đức là thánh thiện là thông hiểu là tài giỏi,….

Quan điểm của họ thật cao vời và khác xa đối với một Thiên Chúa khiêm hạ đã xuống trần gian mặc lấy xác phàm và sống như một con người chỉ trừ tội lỗi. “Thiên Chúa đến và cứu chữa những gì đã mất

Lạy Chúa, xin cho tâm hồn chúng con trở nên bé nhỏ để dễ nghe tiếng Chúa và thấy được nhu cầu của anh chị em. Xin cho chúng con biết dùng những yến bạc Chúa trao để sinh ích lợi phục vụ nhau, cùng giúp nhau thăng tiến. Và xin Chúa xây dựng nơi  chúng con tình hiệp nhất, yêu thương, âm thầm, bác ái lẫn nhau. Vì như Chúa đã nói khi chúng con lôi kéo một linh hồn về với Chúa thì mọi tội lỗi của chúng con cũng được che lấp. Nhờ lời thánh Inhaxiô Antiôkia chuyển cầu, xin cho chúng con biết từ bỏ những gì làm chúng con xa cách Chúa để dám hy sinh vì tình yêu tất cả vì lòng yêu mến Chúa. Amen

Ephata

Thứ Tư, ngày 18.10.2023

Thánh LUCA, Tác Giả Sách Tin Mừng. Lễ Kính

Tin Mừng Lc 10, 1-9

“Nầy Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói”. (Lc 9,3)

Lạy Chúa Giê-su, khi sai các môn đệ ra đi, Chúa muốn các ông ý thức vai trò của các ông là những thợ gặt cần phải hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, là người Chủ ruộng.

Lạy Chúa, cầu nguyện là điều cần thiết cho đời sống chúng con nhất là trong đời dâng hiến. Chúng con luôn nhận tự nơi Chúa biết bao hồng ân nhưng không. Xin ban cho chúng con biết mở rộng con tim biết chia sẻ tình thương Chúa đến cho mọi người. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa trong Bí Tích Thánh Thể hay trong bất cứ hoàn cảnh nào để từ đó chúng con đến với mọi người bằng con tim chân thành, vì chúng con không thể cho điều mà mình không có. Và xin giúp chúng con biết dứt khoát với những ràng buộc thế gian để chúng con chỉ phục vụ một mình Chúa là Chủ và là Chúa duy nhất của lòng chúng con.

Bọt Biển Xanh   

Thứ Năm, ngày 19.10.2023

Tin Mừng Lc 11, 47-54

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su khiển trách những  nhà thông luật. Dù được học hỏi, hiểu biết am tường về lề luật của Chúa nhưng lại không sống đúng với tinh thần luật dạy. Và họ cũng không muốn giúp người khác hiểu biết về đúng lề luật để mọi người được nhận biết một Thiên Chúa đầy tràn tình yêu và giàu lòng thương xót.

Thế giới hôm nay vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa hay đang dần xa Chúa. Là người Kitô hữu đặc biệt là những người theo Chúa, Chúa mời gọi chúng con đem những tri thức hiểu biết và chân lý về Chúa truyền đạt lại cho người khác để họ sớm nhận biết và trở về với Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng những chân lý mà Chúa ban cho, trao lại cho mọi người, hầu làm sáng danh Chúa và giúp mọi người yêu Chúa hơn. Amen.

Ocean

Thứ Sáu, ngày 20.10.2023

Tin Mừng Lc 12, 1 -7

“Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”

(Lc12,7)

Lạy Chúa, với hơn 7 tỉ người trên thế giới, dù mỗi chúng con chỉ là một con người bình thường nhỏ bé, nhưng chúng con vẫn là từng cá nhân riêng biệt, được Chúa biết đến và yêu thương. Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin phó thác tất cả cuộc đời chúng con trong bàn tay quan phòng của Chúa. Vì trong cuộc sống hôm nay, có thể chúng con sẽ đối diện với bao khó khăn thử thách, những vui buồn sướng khổ có thể làm chúng con lạc hướng. Xin kéo chúng con ra khỏi thái độ lấp lửng để chúng con dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự và giúp chúng con đủ can đảm để chúng con dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong cuộc đời chúng con. Và xin Chúa cùng đồng hành và hướng dẫn chúng con trong từng ngày sống. Amen

Nắng

Thứ Bảy, ngày 21.10.2023

Tin Mừng Lc 12, 8 -12

“Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”. (Lc 12,9)

Lạy Chúa, dân số thế giới hiện nay khoảng 8 tỷ người thế nhưng người Công giáo chiếm rất ít. Cánh đồng truyền giáo thì mênh mông bát ngát, chúng con quá bé nhỏ, chưa đủ làm men làm muối để ướp mặn đời. Tại sao vậy Chúa? Phải chăng do đời sống đạo chúng con không tốt, chưa đủ để họa lại hình bóng Chúa một cách cụ thể và sống động. Hay do chính đời sống chúng con làm méo mó dung nhan Chúa và giáo lý Chúa ngày càng bị sai lệch bởi những thói giả hình của chúng con.

Xin cho chúng con biết tìm về với Chúa là nguồn chân lý vẹn toàn giúp chúng con có được hạnh phúc vinh quang mai sau. Xin cho đời sống chúng con từng ngày họa lại hình ảnh sống động của Chúa. Xin cho chúng con biết cùng giúp nhau thăng tiến trên đường nhân đức, sống tốt giây phút hiện tại, cùng theo đuổi vì lý tưởng vì cánh đồng truyền giáo mênh mông rất cần sự cộng tác và những cánh tay nối dài của chúng con.

Ephata

Trả lời