Tuần XVI Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 24. 07. 2023

Tin Mừng Mt 12, 38-42

“Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na”.

Ngày xưa, ngôn sứ Giôna được Chúa sai đến thành Ninivê, loan báo thành này sắp bị phá huỷ. Dân Ninivê từ vua tới dân đã ăn chay, mạc vải thô, xức tro lên đầu và thống hối ăn năn, cuối cùng được Chúa thứ tha. Vậy mà, hôm nay Chúa đang kêu gọi: “Hãy ăn năn sám hối, vì Nước Thiên Chúa đã gần”Người Do-thái đã không đón nhận và không chịu sám hối, cải thiện đời sống mà trở về với Thiên Chúa.

Đó cũng là thái độ của nhiều người trong chúng ta, vẫn thả mình buông theo tội lỗi và sống theo những thói quen không tốt. Lời Chúa hôm nay mời gọi những ai đang sống trong tội, hãy mau ăn năn thống hối, bỏ đường tội lỗi, tìm về với Thiên Chúa qua Bí tích Giao Hoà và đón nhận ơn tha thứ của Chúa, hầu cuộc đời chúng ta được đổi mới và nên thánh thiện.

Lạy Chúa Giê-su, mỗi ngày chúng con vẫn được nghe Lời Chúa qua mọi phương tiện nhưng có lẽ chúng con chưa thực sự để cho Lời Chúa thấm nhập và biến đổi chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng mọi phương thế có được để tiếp xúc với Lời Chúa hằng ngày, hầu được Lời Chúa biến đổi nên xứng đáng là một Ki-tô hữu thánh thiện. Amen

Sưu tầm

Thứ Ba, ngày 25.07.2023. Thánh Giacôbê, tông đồ

Tin Mừng Mt 20, 20-28

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26b)

Lạy Chúa, chứng nhân Tin Mừng trong thời đại này rất khó đối với chúng con. Những cám dỗ thế gian lôi cuốn chúng con xa cách Chúa nhưng Chúa luôn ấp ủ chúng con trong tình thương của Chúa. Những gì chúng con có điều là do ơn Chúa. Nhưng thời gian làm chúng con mất đi các nhân đức, sự kiêu ngạo trong con lại nhiều hơn lòng khiêm tốn. Nguyện xin Chúa thánh hóa chúng con mỗi khi mỗi khi rước Mình Thánh Chúa, đổi mới tâm hồn khi nghe Lời Chúa dạy. Xin Chúa dùng chúng con như khí cụ của Chúa, noi gương Thánh tông đồ Giacôbê hăng say nhiệt thành trong sứ vụ của mình.

Maria Lê Thị Thiện Như – Thỉnh Sinh

Thứ Tư, ngày 26.07.2023

Thánh Joankim và Thánh Anna, Lễ nhớ

Tin Mừng Mt 13, 1-9

“Ai có tai thì nghe” (Mt 13, 9)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mặc khải về chính Ngài và về Nước Trời cho chúng con. Ngài khai mở và đổ tràn đầy ân sủng cho những tâm hồn biết lắng nghe. Và ai khát khao thi hành Lời Chúa thì sẽ nhận được mầu nhiệm Nước Trời.

Vâng, lạy Chúa, con là mảnh đất hoang còn Lời Chúa chính là hạt giống. Chính mảnh đất Lời Chúa đã biến mảnh đất hoang đời con thành một thửa ruộng có giá trị. Sự hiện diện sống động của Chúa trong con đã hoàn toàn biến đổi con người con, làm cho con có một ơn gọi mới, một cuộc sống mới. Một trong những biến đổi đó là con không còn trở về tình trạng đất hoang nữa, mà chỉ còn là mảnh ruộng tốt hay xấu mà thôi. Mảnh ruộng hồn con trở nên xấu, không phải đó hạt giống Lời Chúa không tốt mà do mảnh đất tâm hồn con còn chứa nhiều gai góc, sỏi đá, … và tội lỗi có nguy cơ bóp nghẹt ơn Chúa. Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa cuộc sống của con trở nên có giá trị và phong phú.  Xin cho con biết làm cho sức sống của Chúa không ngừng lớn lên trong con, vì Chúa chính là mục đích sống của đời con.

Chiên Con

Thứ Năm, ngày 27.07.2023

Tin Mừng Mt 13, 10-17

” Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các Mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không?” (Mt 13,11)

Lạy Chúa Giêsu, các tông đồ và dân chúng thật có phúc vì được nghe chính Chúa giảng dạy. Và ai đã đón nhận thi hành giáo huấn của Chúa lại là người có phúc hơn. Chúng con cần noi gương các tông đồ trong thái độ học hỏi, tìm hiểu và suy niệm Lời Chúa, nếu như có những lời khó nghe thì cần biết khiêm nhường cầu xin Chúa ban ơn soi sáng để chúng con biết mở lòng, đón nhận và thực thi Lời của Thiên Chúa trong cuộc sống.

Xin Chúa cho chúng con biết mở rộng tâm hồn để đón nhận Lời Chúa đến với chúng con hầu khơi lên sự sống thần linh trong chúng con. Amen.

Maria Nguyễn Trương Yến Khoa – Thỉnh Sinh

Thứ Sáu, ngày 28.07.2023.

Tin Mừng Mt 12, 1-8

 ” Còn kẻ được gieo trên đất tốt đó là kể nghe Lời và hiểu thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục”. (Mt 13,23)

Chúa Giêsu đã ban phát cho cuộc đời mỗi người hạt giống của mình, nó sinh sôi nảy nở được bao nhiêu là nhờ chúng ta vun trồng và săn sóc để sinh hoa trái dồi dào.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tốn công gieo hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn mỗi người chúng con, ngày qua ngày có hạt thì được gieo vào thửa ruộng tốt sinh sôi nảy nở hoa trái dồi dào, còn có hạt thì gieo vào chỗ gai góc, sỏi đá trở nên khô héo. Xin Chúa giúp chúng còn biết săn sóc hạt giống tâm hồn của đời mình bằng cách nhổ đi những cỏ dại tội lỗi và thói hư tật xấu để sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời.

Pioz

Thứ Bảy, ngày 29.07.2023.

Thánh Martha, Maria và Ladarô, Lễ nhớ

Tin Mừng Ga 11, 19-27

 “Chị có tin thế không?”   (Ga 11,26b)      

Đã là người ai trong chúng con cũng cần có một chỗ dựa để đặt trọn niềm tin vào đó. Khi niềm tin được đặt đúng chỗ, nó có sức mạnh vực dậy cả tinh thần, làm cho chúng con trở nên phấn chấn hơn, nếu niềm tin bị đặt sai chỗ, sớm muộn chúng con sẽ suy sụp, trở nên bất cần với mọi sự. Vậy chúng con phải đặt niềm tin thế nào cho đúng? Đối với những người sống đời thánh hiến, chúng con không dựa vào những yếu tố thuộc trần gian mà hướng về thượng giới. Chúng con chọn Chúa là chỗ dựa duy nhất và một lòng tin tưởng vào Ngài. Nơi Chúa không bao giờ có chỗ cho sự thất vọng mà chỉ có niềm vui, tình thương và sự nâng đỡ.

Xin Chúa ban thêm niềm tin và phó thác cho chúng con.

Tâm Thư

 

Trả lời