Tuần XIX Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 14.08.2023

Thánh Maximilianô Maria Kolbê, Linh mục, Tử đạo. Lễ nhớ

Tin Mừng Mt 17, 22-27

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”

Lời cảnh tỉnh mà Chúa muốn nói với các môn đệ khi xưa thì hôm nay Người cũng đang nói với mỗi người chúng ta. Nhiều lúc chúng ta đi theo những đam mê bất chính hay những lợi lộc của trần gian là lúc chúng ta lên án và kết tội Chúa. Thế nhưng, ngày nào Thiên Chúa còn cho phép chúng ta hiện diện trên cõi đời này thì chúng ta vẫn còn cơ hội để sám hối mà quay về cùng Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức về tình thương của Chúa, sự hy sinh mà Chúa đã dành cho chúng con để chúng con yêu thương anh em như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Maximilianô Maria Kolbê, xin cho chúng con biết sống theo Lời Chúa dạy và thể hiện niềm tin trong cuộc sống hằng ngày. Tất cả vì lòng yêu mến Chúa. Amen

Maria Nguyễn Trương Yến Khoa – Thỉnh Sinh

Thứ Ba, ngày 15.08.2023

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ Trọng

Tin Mừng Lc 1, 39-56

 “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc.” (Lc 1, 48)

“Phận nữ tỳ hèn mọn” cho con thấy sự khiêm nhường nơi Mẹ Maria. Khi xưa, Mẹ đã đáp lại tiếng “ Xin Vâng” để Ngôi Hai xuống thế làm người và để cứu chuộc chúng con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã hai lần xứng đáng làm Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ theo huyết thống và Mẹ của thân mình mầu nhiệm của Ngài là Giáo Hội. Chẳng những là Mẹ vì đã sinh ra Chúa Giêsu mà còn là Mẹ vì đã thực thi ý Chúa. Cuộc đời của Mẹ, con nghĩ rằng Mẹ phải sống trong lo âu vì sứ vụ của Chúa, là đến để cứu chuộc loài người, rất nhiều phép lạ và biến cố xảy đến, và biến cố lớn nhất là mẹ chấp nhận cưu mang Đấng Cứu Thế.

 Lạy Mẹ Maria, hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, xin cho chúng con biết học nơi Mẹ sự khiêm nhường, hiền lành, khó nghèo…. để mai này chúng con được cùng Mẹ lên hưởng nhan thánh Chúa. Amen

Pioz

Thứ Tư, ngày 16.08.2023

 Tin Mừng Mt 18, 15-20

 “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”

 Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi chúng con họp nhau lại để dâng những việc thiêng liêng lên Chúa, chính lúc ấy Chúa luôn hiện diện bên cạnh chúng con. Nhưng đôi khi chúng con lo ra hay ngủ gục, chúng con quên mất Chúa ở bên cạnh chúng con. Lạy Chúa, Chúa ân cần ở bên chúng con mỗi khi chúng con tham dự thánh lễ. Xin cho chúng con luôn ý thức sự hiện diện của Chúa để chúng con biết đặt tâm tình của một người con nói với cha mình mà dâng lên Chúa những lời đơn sơ, dễ thương nhất. Xin Chúa ở lại với chúng con vì chúng con cần Chúa hiện diện, cần Chúa đỡ nâng, để những lúc chúng con yếu đuối, khó khăn thì có Chúa ngay bên và thêm sức mạnh để chúng con thắng vượt mọi khó khăn thử thách. Xin Chúa luôn đồng hành trong từng ngày sống của chúng con.

Nắng

Thứ Năm, ngày 17.08.2023

Tin Mừng Mt 18, 21- 19,1

“ Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

Lạy Chúa bài học tha thứ với chúng con là điều không dễ. Một, hai lần là có thể bỏ qua, ông Phêrô đã vượt giới hạn là bảy lần, cứ ngỡ là sẽ được Chúa đồng ý, nhưng Chúa còn muốn nhiều hơn thế nữa là tha thứ luôn mãi. Chúa ơi biết điều đó là khó nhưng nếu như chúng con làm được con sẽ thắng được cái tôi của riêng mỗi người chúng con. Thế là đẹp lòng Chúa phải không Chúa? Xin Chúa cho chúng con luôn tập sống tha thứ như Chúa. Xin  cho chúng con được trái tim của Chúa biết yêu thương, sẵn sàng quảng đại hy sinh, tha thứ. Xin tình yêu của Chúa  luôn đồng hành với chúng con trên bước đường theo Chúa.Amen.

Ocean

Thứ Sáu, ngày 18.08.2023

Tin Mừng Mt 19, 3-12

“ Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly.”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai sống đời hôn nhân gia đình, ý thức lại tính bất khả phân ly của Bí tích hôn phối mời gọi họ sống chung thủy, trung thành trong tình yêu.

“Chung thủy” là một phẩm chất tốt, đó là sự trước sau như một không thay đổi. Xin Chúa ban cho đời sống đôi bạn ngày nên luôn biết quý trọng ân sủng của Bí tích hôn phối, luôn biết nuôi dưỡng, vun đắp trong tình yêu, biết yêu thương và tha thứ cho nhau. Xin Chúa ban họ nhận ra vẻ đẹp của bậc sống mình, hầu họ có thể làm sáng danh Chúa trong trách nhiệm Chúa giao phó là lưu truyền nòi giống và hướng dẫn con cái sống đức tin vững vàng hơn.

Và xin Chúa cũng ban cho chúng con là những người sống đời dâng hiến, luôn trung thành trong lời khấn hứa và biết quên mình phục vụ anh chị em nơi tình yêu thuần khiết của Đức Kitô.

Bọt biển xanh

Thứ bảy, ngày 19.08.2023

Thánh Gioan Êuđê, Linh Mục

Tin Mừng Mt 19,13-15

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bài phúc âm hôm nay chỉ có hai câu vắn tắt nhưng lại chứa đựng một giáo lý cao cả. Việc Chúa Giêsu đón nhận các trẻ em và chúc lành biểu lộ tình thương, sự gần gũi của Chúa với các trẻ em. Đức Giêsu yêu mến tinh thần đơn sơ, phó thác và cho đó là điều kiện đạt tới Nước Trời.

Ngày nay cũng có những người không sống tinh thần yêu thương đối với trẻ nhỏ mà còn lấy đi quyền sống, đánh mất nhân phẩm cao quý của các em qua nạn phá thai, bạo hành, lạm dụng và buôn bán trẻ em. Xin Chúa thức tỉnh lương tâm của các bà mẹ trẻ, để họ biết yêu thương tôn trọng những đứa con trong dạ mình là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống đơn sơ tin tưởng cậy trông vào Chúa để chúng con luôn sống khiêm hạ trong việc bổn phận của chúng con. Xin cho mọi việc chúng con làm đều vâng theo ý Chúa. Chúng con cũng xin Chúa cho chúng con đừng bao giờ ganh tỵ với người khác nhưng vui với khả năng Chúa ban hầu làm những việc tầm thường với một tình yêu phi thường.

Maria Nguyễn Thị Nguyệt Quế – Tập Sinh

Trả lời