Tuần XIV Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 10.07.2023

Tin Mừng Mt 9, 18-26

“Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con”

Lạy Chúa, có phải lòng tin là điều cần thiết nhất để chúng con được đến gần bên Chúa không?

Lạy Chúa, tình yêu mà ngài dành cho chúng con thì to lớn, bao la. Còn niềm tin, lòng cậy trông phó thác vào Chúa nơi chúng con thì quá là nhỏ bé. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con trên mọi bước đường, tiếp thêm cho chúng con sức mạnh và lòng tin, cậy, mến. Để chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn đón Chúa cách chân thành và biết chạy đến bên Chúa cách đơn sơ, khiêm tốn nhất.

Song Hy

Thứ Ba, ngày 11.07.2023. thánh Bênêdictô, Vp, Lễ nhớ

Tin Mừng Mt 9, 32-38

“Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt”. (Mt 9, 36)

Lạy Chúa, Chúa là vị mục tử nhân lành, với trái tim giàu lòng thương xót, Chúa không ngừng ở bên dạy dỗ, nâng đỡ, ủi an đoàn chiên Chúa qua sự hiện diện của các mục tử. Qua các mục tử, chính Chúa tha thứ tội lỗi chúng con, dẫn đưa chúng con trở về bên Chúa, nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Thánh Thể. Thế nhưng, lạy Chúa, vẫn còn rất nhiều nơi thiếu vắng người mục tử của Chúa, vẫn còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa, bởi “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. Xin Chúa dủ lòng thương ban cho chúng con những người thợ gặt. Xin cho các bạn trẻ ngày nay biết quảng đại dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ mọi người. Xin cho mỗi người Ki-tô hữu chúng con ý thức được rằng chính chúng con là hình ảnh của Chúa, để chúng con biết sống và làm chứng cho Chúa qua từng lời nói, việc làm trong đời sống hằng ngày của chúng con. Amen

LTT

Thứ Tư, ngày 12.07.2023

Tin Mừng Mt 10,1-7

“Dọc đường, hãy rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần”. (Mt 10,7)

Qua bài Phúc Âm Chúa cho chúng con thấy Chúa kêu gọi các tông đồ và huấn luyện để các ông rao giảng Tin Mừng. Nhiệm vụ của các ông là làm chứng cho tình thương của Chúa, dù rằng họ hèn kém, bất xứng và tội lỗi, nhưng họ đã được Chúa thương tuyển chọn.

Noi gương các tông đồ, xin Chúa giúp mỗi người chúng con tích cực làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình. Và xin cho mỗi chúng con ý thức từng lời nói, công việc, thái độ đều có thể trở nên dấu chỉ của Chúa. Amen.

Anna Trần Thị Diễm Mi – Tiền Tập

Thứ Năm, ngày 13.07.2023

Tin Mừng Mt 10, 6-15

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10, 8)

Lạy Chúa Giê-su, khi sai các Tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa đòi hỏi họ thật gắt gao. Chúa đòi hỏi các ông ra đi với bàn tay trắng, Chúa muốn những người được sai đi luôn tin tưởng, phó thác, lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa. Ngày nay, Chúa cũng sai chúng con đi vào thế giới với tư cách là người tông đồ. Chúa biết chúng con cũng ngại ngùng, do dự nhưng chúa vẫn đòi hỏi chúng con chia sẻ. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng ra đi với hai bàn tay trắng cùng với lòng tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào quyền năng Chúa. Xin giúp chúng con luôn làm tròn nhiệm vụ được giao phó.

Autumn

Thứ Sáu, ngày 14.07.2023.

Tin Mừng Mt 10, 16-23

“Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em”.

Lạy Chúa Thánh Thần, thế giới hôm nay là thời đại của Người, xin cho chúng con là những người tông đồ của Chúa với niềm tín thác vào Chúa Thánh Thần vẫn giữ được lòng trung thành theo Chúa. Dù chúng con bị bắt bớ, chống đối và thù ghét bằng mọi hình thức trong xã hội phát triển như ngày hôm nay. Xin ban thêm niềm tin giúp chúng con luôn vững tin vào sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần để chúng con biết sống theo sự linh hứng của Người. Nhờ đó, mọi lời nói và ý hướng của chúng con được can đảm sống tin Mừng và trung thành làm chứng cho Chúa đến cùng.

TTDM

Thứ Bảy, ngày 15.07.2023. Thánh Bônaventura, Giám Mục, TSHT

Tin Mừng Mt 11, 24-33

“Vậy anh em đừng sợ người ta, không có gì che dấu mà không bị tỏ lộ”.

Đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa muốn nói đến sự sợ hãi. Là một con người yếu đuối ai cũng có những nỗi sợ hãi riêng. Sợ mất danh vọng, địa vị, sợ bị coi thường, sợ mất người thân và hơn hết là sợ chết. Là con của Chúa chắc hẳn mọi người có một điểm sợ chung là sợ mất đức tin nơi Chúa, bởi thế giới ngày nay có biết bao sự cuốn hút và lôi kéo, có biết bao thứ xa hoa mà con người muốn đạt được.

Lạy Chúa, xin Chúa củng cố đức tin nơi mỗi người chúng con, để chúng con được nên con cái trung thành và đẹp lòng Chúa. Xin Chúa giúp chúng con ý thức được Chúa luôn đồng hành với từng người chúng con trong mọi biến cố hằng ngày để những nỗi sợ hãi nơi đây sẽ là động lực để chúng con vươn lên và cố gắng mỗi ngày trong đời sống đức tin của mình.

Maria Kiều Trân – Tiền Tập

Trả lời