Tuần VI Thường Niên Năm B – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 12.02.2024.

MÙNG BA TẾT

Tin Mừng Mc 25,14-30

Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người.

Tài năng, sức khỏe và thời giờ là những nén bạc Chúa trao ban cho mỗi người – người được nhiều, kẻ được ít. Ngài muốn chúng ta dùng những nén bạc được trao mà sinh lợi.

 Lạy Chúa, những gì chúng con nhận được đều là của Chúa, xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa mà sử dụng ơn Chúa cho nên, bằng cách phục vụ tha nhân với ơn riêng mình nhận lãnh, không ích kỷ giữ cho riêng mình, biết quãng đại dấn thân phục vụ và cho đi mà không  toan tính. Là kẻ không nhận được nhiều, xin Chúa cũng đừng để chúng con sinh lòng ganh tỵ, ghen ghét vì không được như anh chị em, nhưng biết phục vụ Chúa với hết khả năng của mình cách nhiệt thành và yêu mến. Amen.

EliNa

Thứ Ba, ngày 13.02.2024

Tin Mừng Mc 8, 14-21

“Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê”

 Trong kinh Lạy Cha, chính Chúa Giêsu đã dạy cho chúng con “Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày”. Tuy nhiên, trong cuộc sống dù đã có đủ nhưng đôi khi chúng con chưa bằng lòng với những điều đó. Chất men xấu đã ảnh hưởng đến chúng con trong xã hội đang phát triển hôm nay, với lối sống thực dụng ích kỷ và thích hưởng thụ. Chúng con nhận thấy có cả men Pharisêu và men Hêrôđê của thời đại mới, đó là sự cứng lòng, thù địch và vô cảm trước đời sống đức tin và biến cố cuộc đời.

Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con là men tốt để đem đến cho đời sức sống tươi đẹp. Xin cho chúng con giữ được bản lĩnh của mình và sức tác động của men, hầu mang đến cho nhân loại đầy sức sống thần linh. Xin Lời Chúa và Thánh Thể gìn giữ chúng con khỏi men xấu và giúp chúng con sống thánh thiện giữa đời, để men đời sống của chúng con được dậy lên trong lòng thế giới hôm nay. Amen

Nắng

Thứ Tư, ngày 14.02.2024

LỄ TRO

 Lạy Chúa, hằng năm chúng con được nghe lời Chúa nhắc nhở “Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi một mai người sẽ trở về bụi tro” – điều này khiến chúng con đáng phải suy nghĩ về thân phận của mình: con chỉ là tro bụi mau tàn lụi, còn Thiên Chúa là vĩnh cữu. Qua đó, Chúa mời gọi chúng con hãy trở về và nương tựa vào Ngài là người Cha nhân từ hay xót thương.

Xin cho chúng con luôn ý thức mình mỏng giòn và yêu đuối, mà biết chuẩn bị cho cuộc sống ngày mai bằng cách thể hiện đời sống hôm nay theo con đường Chúa dạy: yêu thương và phục vụ anh chị em mình vì lòng yêu mến. Amen.

Maria Nguyễn Thị Nguyệt Quế 

 Thứ Năm, ngày 15.02.2024

Tin Mừng Lc 9, 22- 25

“Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác Thập Giá mình hàng ngày mà theo”

 Đọc và gẫm suy Lời Chúa, chúng con cảm nhận được một tình yêu bao la mà Chúa dành cho chúng con. Lời mời gọi bước theo đường thánh giá là tiếng gọi tình yêu – muốn chúng con can đảm đón nhận thánh giá Chúa gởi trao qua từng biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, và kết hợp với mầu nhiệm thập giá mà sinh ơn ích cho bản thân và tha nhân.

Xin Chúa cho chúng con biết sống đẹp lòng Chúa, sống xứng đáng với những ân ban Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con dám từ bỏ những gì không phù hợp với đời sống người Kitô hữu và phó thác đời sống mình trong bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Amen.

Đường Tình Thập Giá

 Thứ Sáu, ngày 16.02.2024

Tin Mừng Mt 9, 14- 15

 Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn nói về ngày Người bước vào cuộc khổ nạn. Và truyền thống của Giáo Hội dạy chúng con phải ăn chay hãm mình, để tỏ lòng sám hối vì tội lỗi chúng con đã phạm.

Lạy Chúa, Mùa chay là mùa nhắc nhở chúng con phải nhìn lại chính mình để thấy những tội lỗi mình đã phạm mất lòng Chúa mà thật lòng ăn năn thống hối để được trở về với Chúa. Xin cho chúng con luôn biết chay tịnh trong tư tưởng, lời nói cũng như trong việc làm, để khi mùa chay qua đi không trở nên vô nghĩa. Xin biến đổi tâm hồn chúng con, hầu được sống lại cùng với Đấng Phục Sinh. Amen.

Hoa Hồng Thủy Tinh

 Thứ Bảy, ngày 17.02.2024

Tin Mừng Lc 5, 27-32

 “Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc 5, 32)

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay là một lời nhắc nhở mỗi người chúng con trong hành trình đức tin. Vậy, tôi đang là người tội lỗi hay là người công chính?

Đối với Chúa, ranh giới giữa tội lỗi và thánh thiện không nằm ở những chuẩn mực của con người đặt ra với nhau, mà là do lòng thương xót vô biên của Chúa. Chỉ một “cái quay đầu” hay một bước đi về với Thiên Chúa, một hành động sám hối của sự ý thức, là chúng con sẽ được Chúa biến đổi được nên công chính, và ngược lại.

Xin cho chúng con trong từng ngày sống luôn biết “bắt đầu và lại bắt đầu” để không chỉ trong Mùa Chay Thánh này mà mỗi phút giây chúng con đều lắng nghe được lời mời gọi sám hối của Chúa dành cho chúng con. Amen.

Bắp Chuối

Trả lời