Tuần VI Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 13.02.2023

Tin Mừng Mc 8, 11-13

“Họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người” (Mc 8, 11).

Lời Chúa ngày hôm nay cho ta thấy phép lạ không sinh ra đức tin, nhưng dấu lạ có thể là một cách hy hữu dẫn đường cho người ta tới đức tin. Bởi thế, sống đạo mà chỉ quan tâm đến phép lạ thì chưa hẳn là sống đạo thật. Ngược lại, người có đức tin thật thì nhìn thấy phép lạ trong tất cả những việc Chúa làm, kể cả những việc nhỏ nhoi và tầm thường nhất.

Lời Chúa ngày hôm nay giúp cho ta thấy một thực trạng vẫn thường xuyên xảy ra đó là thái độ tự cao tự đại. Mỗi khi cầu nguyện, chúng ta hay đặt điều kiện với Chúa, thường đòi hỏi Chúa phải làm và ban ơn theo ý ta.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết tin tưởng, phó thác, đặt trọn niềm tin yêu và đời chúng con trong tay Chúa.

                                    Chiên Con – Thỉnh Sinh

Thứ Ba, ngày 14.02.2023

Tin Mừng Mc 8, 14-21

“Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hê-rô-đê” ( Mc 8, 14-21).

Men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê mà Chúa Giê-su nói là men của sự cứng lòng, nguội lạnh. Dù đã được chứng kiến rất nhiều phép lạ Chúa Giê-su đã làm nhưng họ vẫn cứng lòng tin.

Lạy Chúa, xin cho chúng con một đức tin vững chắc, một đức cậy vững vàng và một lòng mến sắt son để chúng con có đủ sức đón nhận, vượt qua khó khăn, thử thách đã và sẽ đến với chúng con trong cuộc sống hằng ngày. Xin cho chúng con luôn trung kiên, gắn bó với Chúa và luôn vững tin vào quyền năng của Ngài.

Maria Nguyễn Trương Yến Khoa – Thỉnh Sinh

Thứ Tư, ngày 15.02.2023

Tin Mừng Mc 8, 22-26

“Rồi Người đạt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn, anh thấy tỏ tường mọi sự”. ( Mc 8, 25)

Lời Chúa hôm nay cho chúng con liên tưởng hình ảnh người mù ấy với hình ảnh của những người Pha-ri-sêu, các môn đệ và chính chúng con ngày hôm nay. Phép lạ này còn cho chúng con thấy nếu chúng con kiên trì tìm đến với Chúa thì cuối cùng cũng sẽ được thấy, như người mù ban đầu không thấy gì, nhưng sau khi được Chúa Giê-su sờ vào mắt thì anh thấy mờ mờ, rồi sau khi Người đặt tay lần thứ hai thì anh hoàn toàn thấy rõ.

Lạy Chúa, xin Ngài đặt tay Ngài trên mắt chúng con để cặp mắt đức tin của chúng con được mở ra trọn vẹn và nhìn thấy Chúa qua những người chúng con gặp gỡ tiếp xúc hằng ngày. Amen.

                                    Pioz – Thỉnh Sinh

Thứ Năm, ngày 16.02.2023

Tin Mừng Mc 8, 27- 33

“Thầy là Đấng Ki-tô”

Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa quyền năng cao cả, Chúa làm được tất cả mọi sự, nhưng Chúa luôn muốn chúng con cộng tác với Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con có lòng tin kiên vững, luôn tin tưởng rằng: điều đẹp lòng Chúa và có lợi cho chúng con thì Chúa sẽ đoái thương nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được vững vàng trong đức tin, vì cuộc sống có đầy những khó khăn và thử thách. Xin giữ gìn ơn gọi trẻ nhất của Hội dòng chúng con và cho Hội dòng chúng con có thêm nhiều ơn gọi. Xin cho chúng con lòng hăng say, nhiệt thành trong bổn phận để qua chính đời sống chúng con mỗi ngày danh Chúa được cả sáng hơn.

Maria Vũ Thị Thùy Trang – Tiền Tập

Thứ Sáu, ngày 17.02.2023

Tin Mừng Mc 8,34-9,1

Hôm nay Chúa Giê-su cho chúng con biết về những điều kiện cần để theo Chúa vì bỏ mình thôi thì chưa đủ, nhưng là bỏ mình và vác thập giá mình hằng ngày. Thập giá ấy đôi khi là gánh nặng của bổn phận, có khi là sự hiểu lầm của Bề Trên, của chị em…

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới đầy cám dỗ, đầy thị phi với nhiều tiện nghi vật chất. Đôi khi chúng con bị cuốn theo vòng xoay ấy, gần như quên đi vai trò của chúng con, quên mất Chúa, quên rằng Chúa Giê-su chịu đóng đinh trên thập giá kia là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, chính Người đã nêu gương sống động cho chúng con về việc từ bỏ và vác thập giá mình. Xin Chúa thứ tha, ban ơn và luôn đồng hành với chúng con trên những bước đường sắp tới, để chúng con vững bước mà đi theo Chúa.

                                                      Ocean – Tiền Tập

Thứ Bảy, ngày 18.02.2023.

Tin Mừng Mc 9, 2-13

“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”.

Hôm nay Chúa đã hiển dung và Chúa cũng đã báo trước cho các môn đệ được thấy ngày Chúa trở lại trong vinh quang.

Lạy Chúa Giê-su, Ngài là con yêu dấu của Cha. Chính Ngài đã vâng lời Chúa Cha nhập thể để cứu chuộc nhân loại chúng con. Vâng lạy Chúa, chúng con là những người bước theo Chúa trên đường dâng hiến, xin cho chúng con biết luôn lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và xin vâng theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho Lời Chúa luôn thấm nhập vào con người chúng con để chúng con có thể sống tốt hơn, biết đem Lời Chúa đến cho những người chúng con gặp gỡ. Xin cho chúng con biết sống theo lời Chúa dạy hầu xứng đáng trở nên con cái của Cha trên trời và được cùng Chúa hưởng hạnh phúc vinh quang. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa cho từng ngày sống của chúng con. Amen.

                                               Nắng – Tiền Tập

Trả lời