Tuần III Phục Sinh Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 24.04.2023

Tin Mừng Ga 6, 22-29

“Chúng tôi phải làm gì để thực hiện điều Thiên Chúa muốn?”. (Ga 6, 28)

Lạy Chúa, chúng con biết và luôn nhắc nhớ nhau về cuộc sống tạm bợ ở đời này để chuẩn bị cho cuộc sống thật, vĩnh cửu là đời sau. Ước mơ đời chúng con là Chúa, sống với Chúa, vì Chúa và kết hợp với Chúa.

Xin Chúa cho chúng con biết tìm về bên Chúa, nhận ra Thánh ý Chúa muốn nơi chúng con. Mỗi ngày xin Chúa giúp chúng con cố gắng thực hiện những việc Thiên Chúa muốn đó là tuân giữ luật Chúa và yêu thương mọi người. Vì yêu thương là chu toàn lề luật. Xin giúp chúng con tích cực hơn trong việc sửa đổi bản thân nên hoàn thiện theo ý Chúa muốn.

Maria Lê Thị Thiện Như – Thỉnh Sinh

Thứ Ba, ngày 25.04.2023.

Thánh Marcô, Tác giả Sách Tin Mừng, Lễ Kính

Tin Mừng Mc 16, 15-20

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.

 Lạy Chúa Giê-su, với lời mời gọi này, Ngài không chỉ muốn chúng con ra đi tới mọi biên cương, đến với những người chưa nhận biết Tin Mừng; Ngài còn muốn chúng con ra khỏi cõi lòng ích kỷ, hẹp hòi của mình để đến với những người xung quanh.

Thánh Mac-cô mà hôm nay Giáo Hội mừng kính đã từng là môn đệ của Thánh Phao -lô và theo Thánh Phao-lô trong công cuộc rao giảng Tin Mừng cho những người dân ngoại, sau đó với ơn Chúa, ngài được chọn làm một trong bốn thánh sử viết lại cuộc đời của Chúa Giê-su. Đây cũng là một cách thế giúp ngài rao truyền danh Chúa cho muôn dân.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Ngài là đem Tin mừng đến cho tha nhân. Amen

Tê-rê-sa Bùi Thị Linh Xuyên – Thỉnh Sinh

 Thứ Tư, ngày 26.04.2023

Tin Mừng Ga 6,35-40

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho họ trong ngày sau hết.”

Lạy Chúa, tin mừng hôm nay như một lời hứa hẹn, một chỉ dẫn cho chúng con để đạt được sự sống đời đời. Chúa không đòi chúng con phải thực hiện những điều cao siêu vượt quá giới hạn của bản thân, nhưng chỉ cần chúng con biết nhận ra Chúa Giê-su, tin vào Ngài nghĩa là chúng con phải tìm đến với Lời Chúa và thực hành những điều Chúa dạy thì chúng con sẽ được Chúa cứu độ.

Xin Chúa giúp con biết tin vào Chúa và chạy đến với Chúa. Để ở bên Chúa con được hưởng trọn niềm vui, sự bình an thật trong tâm hồn. Amen

Chiên Con

Thứ Năm, ngày 27.04.2023

Tin Mừng Ga 6, 44-51

“Tôi là Bánh từ trời xuống”

Khi đến với nhân loại, Chúa Giê-su đã trở nên Bánh nuôi sống con người chúng con. Ngài cũng mời gọi chúng con trở thành tấm bánh bẻ ra trao cho người khác. Tấm bánh được bẻ ra như dấu chỉ quên mình, hy sinh, phục vụ. Từ mẫu bánh nhỏ cũng mang lại sức sống mới.

Lạy Chúa, khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa nơi bí tích Thánh Thể, xin Chúa ban thêm đức tin để chúng con ý thức được Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng con trong từng ngày sống và xin cho chúng con cũng vui lòng đón nhận anh chị em xung quanh như một món quà từ nơi Chúa.

Lạy Chúa Giê-su là Bánh bởi Trời, Chúa Cha ban để nuôi chúng con, xin cho chúng con biết ý thức hơn trong mỗi Thánh Lễ để qua việc lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa chúng con được biến đổi nên hoàn thiện hơn.

Maria Nguyễn Trương Yến Khoa – Thỉnh Sinh

Thứ Sáu, ngày 28.04.2023

Tin Mừng Ga 6, 52-59

 “Ai ăn thịt và uống Máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết”.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã lập ra Bí Tích Thánh Thể để trở nên thần lương nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Chúa đã chịu chết và sống lại để trao ban cho chúng con sự sống mới, sự sống thần linh.

Xin cho chúng con biết sốt sắng tham dự Thánh Lễ, siêng năng rước lễ với một đức tin, một sự trân trọng và lòng khao khát mến yêu. Xin Chúa cũng thứ tha cho chúng con những lần thờ ơ, những lần rước Chúa vì thói quen và những bất kính khi lãnh nhận Mình Thánh Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày biết bám sát vào Chúa hơn, kết hợp Chúa từng giây từng phút trong công việc, lời nói và suy nghĩ. Amen.

Pioz

Thứ Bảy, ngày 29.04.2023. Thánh nữ Catarina – thành Siêna.

Tin Mừng Ga 6, 51.60 – 69

“Ông Simon Phê-rô liền đáp:”Thưa Thầy bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Vì thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời””.

Lạy Chúa, con đường thánh hiến là cất bước đi theo Thầy Giê-su, là học nơi Chúa và sống như Chúa để nên giống Chúa. Vì như Chúa đã nói: “Thầy là Đường là Sự thật và là Sự Sống”. Nếu chúng con bỏ Chúa chúng con biết phải đi đâu? Phải làm gì? Tương lai chúng con sẽ đi về đâu? Chúa là người chỉ lối cho chúng con đến với sự thật và sự sống.

Lạy Chúa, chúng con đôi khi vì nghe theo ý riêng và đi theo con đường riêng của mình, chúng con đã bỏ quên Chúa ở ngã nào đó trong cuộc đời. Nhưng chúng con tin rằng cho dù chúng con đi đến đâu, tội lỗi như thế nào Chúa vẫn dõi theo chúng con vẫn bên cạnh chúng con như hình với bóng chẳng rời xa chúng con.

Nguyện xin Chúa củng cố đức tin yếu kém của chúng con để chúng con vững tin vào Chúa và phó thác cuộc đời chúng con cho Chúa, và tin rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con.

Ant

Trả lời