Tuần II Mùa Chay Năm B – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 26.02.2024

Tin Mừng Mc 6, 36-38

“Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em trên trời là Đấng nhân từ” (Mc 6, 36)

Lạy Chúa, là con cái Thiên Chúa và Chúa là Đấng nhân từ vô cùng nên mời gọi chúng con phải sống nhân từ như Chúa. Chúa là Đấng cao cả quyền năng nhưng luôn tha thứ cho những lỗi lầm chúng con trót phạm vì yếu đuối. Thế nhưng, chính chúng con là những người mang thân phận bất toàn, yếu đuối mà lại không dễ dàng bỏ qua, tha thứ lỗi lầm của anh chị em và thậm chí còn xét đoán và kết án họ.

Xin Chúa cho chúng con có lòng nhân từ như Chúa, biết sống quên mình, không đặt bản thân làm trung tâm, biết cúi xuống để nhìn thấy những thiếu xót của bản thân mà cảm thông cho anh chị em. Amen.

LTT

Thứ Ba, ngày 27.02.2024

Tin Mừng Mt 23, 1-12

“Phần các con, đừng để người ta gọi con là Thầy vì các con chỉ có một Thầy, còn tất cả các con là anh chị em với nhau”. (Mc 7,9)

Trong xã hội hôm nay, cha mẹ luôn đóng vai trò quan trọng, là Đấng sinh thành chúng ta và dạy dỗ ta nên người. Các kinh sư trong đền thờ có thể nói mà không làm, nhưng trong gia đình thì không thể như vậy. Vì cha mẹ dạy dỗ con cái không chỉ bằng lời nói suông mà còn phải là gương mẫu, nếu không như thế thì sẽ chẳng đem lại hiệu quả tốt. Hơn nữa, cha mẹ như là hình mẫu về Thiên Chúa cho con cái. Khi con trẻ nhận ra tình yêu thương tha thứ, khiêm tốn và phục vụ của cha mẹ, khi đó con cái cũng sẽ nhận biết nơi Thiên Chúa như vậy.

Lạy Chúa, xin giúp cho các bậc cha mẹ trở thành mẫu gương tốt lành cho mọi người trong gia đình, để chúng con luôn cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa.

TM 2062

Thứ Tư, ngày 28.02.2024

Tin Mừng Mt 20, 17-28

“Các ngươi không biết các ngươi xin gì! Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,22)

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã tự nguyện trở nên đầy tớ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đôi lúc chúng con tự hỏi, Chúa đã bỏ mình để cứu chúng con nhưng chúng con có hy sinh cho Chúa, cho tha nhân được gì, hay chỉ biết nghĩ đến bản thân, lo cho mình để đạt được địa vị gì trong xã hội?

Xin cho chúng con biết nhìn lên Đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá và noi gương Người. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết hy sinh, phục vụ vì dân nước. Và xin cho các Đấng bậc trong Hội Thánh biết sống tinh thần hiền lành như Chúa. Đồng thời, xin Chúa cho chúng con biết sống khiêm tốn, hạ mình mà phục vụ anh chị em như Chúa đã phục vụ chúng con. Amen.

Autumn

Thứ Năm, ngày 29.02.2024

Tin Mừng Lc 16, 19- 31

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là Cha nhân từ, giàu lòng xót thương, Chúa chẳng loại bỏ một ai ra khỏi tình thương của Chúa. Xin cho chúng con bước đi trên con đường tình yêu, yêu Chúa và yêu thương hết mọi người để chúng con có thể đạt tới bến bờ yêu thương chính là Quê trời. Nơi Chúa là nguồn mạch của sự sống và tình yêu.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có trái tim biết rung cảm trước nỗi thống khổ của anh chị em xung quanh, và một trái tim chạnh lòng thương như Chúa, chúng con sẽ trở nên những chứng nhân tình yêu và niềm vui của Chúa trong thế giới hôm nay. Xin mở mắt, mở rộng đôi tay và mở lòng chúng con, để chúng con biết sống quảng đại, yêu thương và sẻ chia với tất cả những ai đang tìm kiếm Chúa. Amen.

TTDM

Thứ Sáu, ngày 01.03.2024

Tin Mừng Mt 21, 33- 43.45-46

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mat-thêu thuật lại cho chúng ta dụ ngôn của Chúa Giê-su nói về sự phản bội của một số người trong dân Chúa chọn. ‘Thiên Chúa cho ai nhiều thì sẽ đòi nhiều’.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được sống nơi trần gian này và nhất là được làm con Chúa. Chúa cũng ban cho chúng con có tự do để sống một cuộc đời thánh thiện hay tội lỗi. Chúng con sinh lợi nhiều hay ít là do chúng con quyết định.

Xin Chúa cho mỗi người trong chúng con biết quý trọng ơn ban của Chúa. Xin Chúa giúp sức để chúng con kiên trì chu toàn bổn phận của mình bằng cách biết sống can đảm và quảng đại với mọi người xung quanh. Amen.

Anna Phạm Thị Kiều Trân

 Thứ Bảy, ngày 02.03.2024

 Tin Mừng Lc 15, 1-3.11-32

 “Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15, 32)

Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư cũng đang xử sự như người con cả. Họ không sống tâm tình như một người con, và không ở trong tâm thế là con cái, nên họ suy nghĩ và hành động như một đứa đầy tớ trong nhà.

Lạy Chúa Giêsu, đã bao năm chúng con sống trong nhà Chúa và được bao bọc bởi chị em trong Hội dòng. Thế nhưng chúng con quên cảm tạ vì hồng ân đó, và sống theo tinh thần thế gian: Một sự hiểu lầm, hay cái nhìn khó chịu cũng không chịu nổi. Một sự việc chưa sáng tỏ thì chúng con lại lên án và xét đoán theo quan điểm cá nhân mình. Chúng con khó chấp nhận sự thiếu sót của người khác, và không quan tâm sửa lỗi chị em mặc cho người chị em đó không đúng.

Xin Chúa cho chúng con biết hồi tâm mỗi ngày, để thấy được con người thật của mình và sửa đổi. Xin cho chúng con có được con tim nhạy cảm biết quan tâm đến tha nhân, nhất là những ai bất hạnh thể xác cũng như tinh thần. Nguyện xin tình thương Chúa luôn hiện diện bên chúng con, hầu chúng con luôn sống tâm tình cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Amen.

Ephata

Trả lời