Thứ Tư, ngày 09.11.2022: Cung Hiến Thánh Đường Lateranô, Lễ kính

Tin Mừng Ga 2, 13- 22

Người Có ý Nói Đền Thờ Là Thân Thể Người”.

Lễ cung hiến Đền thờ Latêranô là một đại lễ dành cho toàn thể giáo dân trong Hội thánh. Trong ý nghĩa tiêu biểu, Ðền Thánh Gioan Latêranô là nhà thờ của mọi người Công Giáo, là giáo xứ của Đức Giáo hoàng, vương cung thánh đường của Ðức Giám Mục Rôma. Nhà thờ này là mái nhà tinh thần của tất cả những ai thuộc về Giáo hội. Và Tin mừng ngày hôm nay cũng đặc biệt nhắc đến Đền thờ.

Đền thờ Giêrusalem không còn là nơi xứng hợp cho Chúa Cha ngự trị nữa vì nó bị sự toa rập giữa con buôn và các tư tế làm cho ra ô uế. Đền thờ đó đã bị phá hủy vào năm 70 sau Công Nguyên bởi người Rôma, thật đúng như lời Đức Giêsu đã nói với người phụ nữ Samari: “Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem,… những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật”.

Hội Thánh cũng được ví như một đền thờ thiêng liêng, mỗi tín hữu là một viên đá sống động (x. 1Pr 2, 4-8), và Ðức Kitô là viên đá góc, là nền (x. 1Cr 3, 11). Thánh Phaolô cũng không ngần ngại khẳng định: “Ðền thờ của Thiên Chúa chính là anh em” (1Cr 3,17). Hơn thế nữa, ngài còn nói: “Thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần” (1Cr 6,19). Như thế, cả Hội Thánh và từng Kitô hữu đều là đền thờ.

Ðền thờ mà Chúa Giêsu nói là những con người sống động, là Ðức Giê-su phục sinh, một con người đầy tràn sức sống của Thánh Thần, mọi đền thờ đều phải qui về đền thờ đó. Không gắn bó với Ðấng phục sinh và Thánh Thần của Ngài, chẳng đền thờ nào là đền thờ thực sự.

Xin Chúa cho chúng con biết ý thức tâm hồn và cả con người chúng con chính là đền thờ của Thiên Chúa, để chúng con không sống tự nhiên tầm thường nhưng biết ăn năn, sửa đổi đời sống để mỗi ngày tâm hồn con xứng đáng là nơi Chúa ngự.

 

 

Trả lời