Thứ Sáu, ngày 21.10.2022

Tin Mừng: Lc 12, 54 – 59

“Những kẻ đạo đức giả hình kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét?” (Lc 12, 56)

Lạy Chúa Giê-su, khi xưa Chúa đã lên tiếng quở trách những người giả hình. Họ nhìn cảnh sắc đất trời mà nhận biết mọi sự nhưng lại không biết về thời đại này khi Chúa đang hiện diện và sống giữa họ.

Là những người đang sống trong thời đại tiến bộ và phát triển vượt bậc về khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin chúng con dễ bị lôi cuốn vào thế giới ấy mà loại bỏ Chúa ra bên ngoài.

Xin ban cho chúng con hồng ân nhận biết Chúa và luôn đặt Chúa trên hết mọi sự để Ngài hiện diện và đồng hành với chúng con trong từng giây phút của cuộc đời. Nguyện xin tình yêu từ Thánh Tâm Chúa luôn tràn xuống trên nhân loại chúng con để những ai chưa nhận biết Chúa và những người đang sống trong tội lỗi biết quay về với lòng Chúa xót thương.

Maria Trần Thị Diễm My – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời