Thứ Sáu, ngày 11.11.2022: Thánh Martinô, GM. Lễ nhớ

Tin Mừng Lc 17, 26 – 37

“Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ tồn tại được mạng sống”

Lạy Chúa, là con người ai cũng muốn giữ mạng sống mình trước, còn người khác bị sao thì không quan tâm.  Cuộc sống bây giờ rất nhiều người vô tâm, khi người khác bị nạn chẳng hỏi han một lời vì sợ liên lụy đến mình, sợ làm ơn mắc oán…

Trong đời tu cũng vậy, đôi khi chúng con cũng chỉ nghĩ cho bản thân, bảo vệ mình còn chị em bên cạnh thì chẳng quan tâm lo lắng.

Xin Chúa cho chúng con đừng quá bận tâm đến mình, nhưng mở mắt, mở lòng để thấy và sẵn sàng giúp đỡ anh chị em. Và xin Thánh Martinô chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con biết quảng đại, dám hy sinh chính bản than mình cho tha nhân, dám chịu mọi gian nan thử thách vì mến Chúa và yêu người. Amen

Têrêsa Nguyễn Thị Bích Thư – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời