Thứ Năm, ngày 24.11.2022: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tin Mừng Lc 9, 23-26

Hôm nay, chúng ta họp nhau mừng kính 118 Thánh Tử đạo Việt Nam. Biết bao những giọt máu, những đau đớn về thân xác và tinh thần mà các Ngài phải chịu, nhưng tình yêu Thiên Chúa phủ kín, ban cho các Thánh Tử đạo lòng dũng cảm để các Ngài làm chứng cho Tin Mừng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình để làm chứng cho đức tin và tuyên xưng danh Thánh”.

Nền móng đạo Công giáo Việt Nam được dựng kiên cố nhờ những giọt máu của các Ngài. Còn rất nhiều những hy sinh của: “Các Đức giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân…đã can đảm đấu tranh, với những cuộc đời chịu bắt đạo, chịu tra tấn bằng nhiều hình thức, nhưng họ vẫn đứng vững để làm chứng về niềm tin Ki-tô giáo. Những hy sinh của họ âm thầm nơi thế gian này, nhưng rạng ngời nơi Thiên Quốc.

Nhờ lời chuyển cầu các Thánh Tử đạo, xin cho chúng con can đảm vác thập giá theo chân Chúa qua những hy sinh, khó khăn gặp trong đời mình. Nắm bắt những cơ hội để làm chứng cho Tin Mừng, nhờ đó mọi người được biết đến Chúa nhiều hơn.

Noi gương các Thánh Tử Đạo chúng ta hãy sống hết mình với Tin Mừng, đừng nghĩ những điều ta làm là nhỏ bé, nhưng những điều nhỏ bé đó sẽ là cánh tay nối dài đưa ta và mọi người xung quanh đến với Chúa.

Maria Lê Thị Thiện Như – Thỉnh Sinh MTG Cái Mơn

Trả lời